Daily Archives: 18 april, 2013

Lite reflektioner ifrån SETT2013

för exakt ett år sedan besökte vi SETT för att reka lite. Redan då förstod vi att det här var bra, inspirerande och motiverande för alla roller inom förskola och skola. Årets konferens levde definitivt upp till förväntningarna. Det som glädjer mig mest är att vi fick möjligheten att åka upp tillsammans med våra IKT-inspiratörer från Halmstad. Hoppas nu att spridningseffekten och inspirationen kommer ut i våra skolor.

Som mässa betraktat gavs det också ett mycket bra innehåll. Många diskuterar kring om det var för lite teknik och nyheter eller för lite praktiskt relaterade pedagogiska inslag. Enligt min mening var smörgåsbordet väl dukat och det blir vad man ger det. Intensivt och det är med trötta ben och trött huvud som man nu glider hem med X2000, men med ett leende på läpparna.

Lite ytligt reflekterande är dock på sin plats. För det finns så mycket att ta av. Vid alla former av konferenser, mässor, träffar så är det inte bara tiden med serverat utbud som är guld. Den stora guldgruvan är att man träffar så väldigt många duktiga människor. Nätverkande är den största guldgruvan som man bär med sig. Återigen fick man vårda gamla kontakter och skapade många nya. Kontakter som man sedan har nytta av i vardagens arbete. Inför årets mässa hade de sociala medierna öppnat ytterligare dörrar och man kunde långt innan SETTS öppning konstatera att det skulle bli riktigt bra. Det tisslades och tasslades på Twitter, olika facebooksidor och grupper och på otaliga bloggar. Idag har vi kommit dithän att vi öppnar våra dörrar, vi delar med oss och ger av vårt bästa och är öppna för att ta emot, vilken gästvänlighet!

Måste nämna lite av mina bästa stunder under dagarna och får då fokusera på de inspirerande föreläsningarna som erbjöds. Ante Runnqvist är alltid lika inspirerande och genomtänkt. Att lyssna ytterligare en gång på samma innehåll gav ytterligare förståelse för vikten av förmågor och komplement till the Big five.

Sophie Österberg sprudlade av energi och gav Wikipedia en helt ny innebörd. Så fantastiskt roligt att se nya lärvägar och ändamål. Man gick ifrån hennes föreläsning redo att sätta igång… Kom på att jag behöver en klass bara, nåväl letar man så finner man. Micke Kring och Lotta Bohlin presenterade Bibblis.se och åter ville man undervisa igen. Vi har så länge pratat om det lustfyllda lärandet och wow det finns där i varje vrå idag. Vilka möjligheter!

Sofia Knuppel och ledartänket borde varje rektor lyssna på. Det hållbara tänket för varje elev, klass, skola och rektor gav så många goda tankar. Lena Gällhagen som vanligt så professionell i sitt framförande. Det finns alltid något nytt bara vi vågar vara annorlunda, tänka annorlunda, pröva och ha visioner. Lena Lindström och Susanne Kjällander med Appknapp.se får mig att tänka på vikten att vi grundar bra undervisning och motiverade elever redan i förskolan. Tyvärr har min erfarenhet varit att kommuner ofta glömmer för- och särskola i många sammanhang. Oerhört intressant att följa Susannes forskning och även om Lena poängterade mannens oförmåga till simultankapacitet lite skämtsamt… Så tänkte jag att nu skall jag motbevisa, lyssnade vidare samtidigt som jag skrev ett mess till henne… Tryckte på sänd och var riktigt nöjd :-), men vad hände? När messet var på väg låste sig messet och det kom aldrig iväg… Kvar på ruta ett med att bara göra en sak, lyssna!

Fler föreläsningar med Ruben Puentedura, Sandra Wissting, Kristina Björn och fler ökade bara behovet av att vilja ha mer. Samtal på marken, i montrar, runt kaffebordet bara inspirerade ytterligare. På BETT för två år sedan hade jag ett ”Meet cute” med en äldre herre i plommonstop på tunnelbanan i London, han var en av tre ambulerande skolinspektörer i London och vi hade långa och givande diskussioner… Så att rum och tid glömdes. Dessa Meet Cute är vardagsmat på en mässa som SETT, så mitt råd är att lägga några timmar extra eller en dag extra för att få just dessa.

Under de senaste träffarna som SETT, BETT, Unikums nyckelpersonsträff, Novas användarkonferens, Fronters användarkonferens har jag träffat så många duktiga tjejer och givit er kredit för ert arbete. Det kvarstår givetvis, men jag vill nu lyfta fram de duktiga killar som också främjar en elevfokuserad lustfylld pedagogik. Jag åker hem och vet att Micke Kring och hans Årstaskola, Micke Gunnarsson, den kloke Ola Henningsson med flera inspirerar till att fortsätta detta härliga arbete med ökad intensivitet.

Tack skall ni ha alla nämnda och alla andra som gjort dessa dagar så bra. Ta vara på er och keep up the good work.

Stefan Thorvaldsson

20130418-200943.jpg

Categories: Blogg, Förskola, Fortbildning, Skola | Etiketter: , , , | Lämna en kommentar

SETT2013 – Susanne Kjällander

Pekplattan vinner terräng i förskolan, men vilka effekter har den på barns lek o lärande

20130418-151829.jpg

20130418-151859.jpg

Lena beskrev projektet Appknapp.se som resan från tjockdatorn till pekplattan.

Designs for learning in an Extended Digital Enviroment Susannes doktorsavhandling kommer nedbantad i bokform En dator per elev -lärande i en digital skolmiljö.

Lena berättade om hur projektet startade upp och hur kontakter och frågeställningar bildades. En av ingångspunkterna för Susanne var att lärare mer agerade som förskollärare i en digital lärmiljö.

Vilka effekter har pekplattan på:

Pedagogernas IKT-kompetens
Barnens läraande
Det sociala samspelet

De startade något som kallades för Kaffepaddan. Av en ”händelse” råkade Abdul Chohan vara i Botkyrka samma dag som cafeet öppnade och han var där.

Animerad film visades upp. Appknapp.se lanserades 1/1 -2013 som portalen för pedagoger med iPads.

Stefan Thorvaldsson, 18/4 -2013

Categories: Förskola, Fortbildning, iPad, Lärplatta | Lämna en kommentar

SETT2013 – Lena Gällhagen

lär med surfplatta

20130418-141431.jpg

Hur kan vi interagera med hjälp av surfplattan?
Lena anser att det är viktigt att arbeta med riktiga uppgifter som är motiverande. Våga utmana eleverna och utgå ifrån eleverna.

20130418-142938.jpg

Reflektera, förbättra, planera, genomföra och synliggöra (publicra). En cirkel som snurrar längs vägen i det livslånga lärandet. Ha med eleverna i planeringen. Finn sidospår i genomförandet.

Apptips: Visual poetry, fotobabble
http://student.infuselearning.com/Quiz.lasso

stefan.thorvaldsson, 18/4 -2013

Categories: IKT | Lämna en kommentar

SETT2013 – Sophie Österberg

Är det tryggt? wikipedia som fantastisk lärresurs

Wikistream – vad händer på Wikipedia just nu!

20130418-124801.jpg

Vem är det som skriver på svenska Wikipedia? Det är oftast högskoleutbildade män… Ca: 90% är män enligt Sophie. Detta styr innehållet till mer tekniska delar och intressen som är relevant för skribenterna. Förändring? Skribenter? Innehåll?

Sophie visade hur man kan nyttja Wikipedia som elev. Skapa konto för att vara med i det social nätverket. Du kan vara anonym, men varför?

Sandlådan är en ny funktion i Wikipedia, den är privat och ingen kan ändra. Dock kan andra se ditt material. På visa historik finns grundfaktan om artikeln. Det går lätt att följa användare/elever likt andra sociala medier.

Kolla på källor, diskussioner och historik.

20130418-131623.jpg

Stefan Thorvaldsson, 18 april -2013

Categories: Fortbildning, Webbsida | Lämna en kommentar

SETT2013 – Sandra Wissting, Patrik Glad

ATEA-skola

Erfarenheter i en-till-en! Ha en vision och grunda den gemensamt på skola, kommun, koncern. Ha även en tydlig målbild. Viktigt att se satsningar långsiktigt och inte som kortsiktiga projekt.

Framgångsfaktorer i skolutveckling i IKT-relaterade uppgifter. Nyttja lokaler på rätt och kreativa sätt. Tänk flexibelt, vad behöver vi för utbildning och hur genomför vi detta. Skriv skolutvecklingsstrategier där IT ingår. Inte utanför och separerat. Ha mod och tro.

20130418-120714.jpg

Tävling!

Atea.se/skola

#ateaskola

Categories: Fortbildning | Lämna en kommentar

SETT2013 – Sofia Knuppel & Katarina Breiding

Pedagogernas nya och hållbara roll

20130418-090201.jpg

20130418-090350.jpg

Utgångspunkt i att prioritera digital kompetens var Sofias och Katarinas ingångsvinkel. Leda, visa, dela och coacha var begrepp som snabbt dök upp. Nyckelpersoner tillsattes och är en viktig del i ett lyckat utvecklingsarbete på den enskilda skolan. Exempel från Micke Gunnarssons föreläsning där ett ägg måste kläckas inifrån för att leva vidare. Samma process gäller för ledningen och ledandet på den enskilda skolan.

Glasbergsskolan satte upp en handlingsplan med effektmål. En plan, att delge varandra och att ta del av andra, involvera elever var viktiga byggstenar i handlingsplanen.

Glasbergsskolan

Hur kan vi visa att vi har ett hållbart tänk? På Glasbergsskolan var ett av de första digitala verktygen Unikum. Det fick tankarna kring att det är viktigt att se helheten och inte verktygen som det viktiga. Målet och helheten viktigt. Man startade med att titta på förmågorna och så småningom the Big five (6). Viktigt att ge tid för diskussion på skolan kring begrepp och verktyg som används.

I den senaste grundskoletidningen finns ett reportage kring skolans arbete. Den finns dock inte digitalt :-).

Målsättning, formativ bedömning, förmågor och Unikum var begrepp som tydliggjordes genom att visa sitt lärande.

20130418-092601.jpg

I tre år har man försökt att vända trenden med att våga och vilja dela med sig. De använder sig av och lärarna försöker använda sig av bloggar för att dela med sig. Det kan vara allt från uppgifter, redovisningar, bra lektioner mm. Nu försöker man dela med sig ”worldwide”. GNU är ett sådant nordiskt projekt. Idag visar de flesta exempel på sina lärprocesser. Det är nu efter tre års arbete som man börjar skörda frukterna av ett medvetet arbete.

Ett måste att se: deras elever som gör en Hairheart

Hur skall jag som ledare möta alla förändringar och nyheter. Coachning är ett central begrepp!

20130418-094143.jpg

Öppna frågor och alla människor har det inom sig. Viktigt med ett coachande förhållningssätt. Idag jämfört med tre år sen har man sett en rad förändringar i verksamheterna, typ klassrum/mobilt arbetsplats, loggbok/blogg mm…. Men vad händer sen?

Stefan Thorvaldsson, 18 april -2013

Categories: IKT | Lämna en kommentar

Blogga med WordPress.com.

Mitt Flippade Klassrum

"Education is not a preparation for life - education is life itself"

Omvärldsbloggen

IKT i skolan & förskolans värld

Logopeden i skolan

IKT i skolan & förskolans värld

Datastudion

IKT i skolan & förskolans värld

%d bloggare gillar detta: