Monthly Archives: februari 2014

Liselotte Johansson, engagerad rektor Helsingborg

Frontkommuner i Helsingborg
______________________________________________

Nätverksträff 27-28 februari, -2014
Medverkande: Helsingborg, Halmstad, Jönköping, Kungälv, Skövde och Ängelholm

IMG_3648

Under första dagen presenterade Helsingborgs kommun lite om hur de implementerat lärplattform och hur de kombinerar olika verktyg. Vera från förskolan visade hur de utbildat och strukturerat upp arbetet med bl.a Fronter. Dagens behållning var att lyssna till Liselotte Johansson, en engagerad rektor i Helsingborgs kommun. Hon har med tydlighet och struktur implementerat såväl Fronter som Unikum på sin skola med lyckat resultat. De har byggt upp en organisation för att hantera verktygen på ett tillfredställande sätt för såväl personal som elever. Hon berättade tillsammans med sin IKT-pedagog om hur arbetet gått med Fronter men även hur hon som rektor använder verktyget. Dessutom pratade hon varmt om vilket stöd Unikum är för henne som rektor och poängterade åter hur man lyckas med detta och vilken stor nytta man kan ha av det och statistiken därifrån som rektor. Tydligt är att engagemanget, tydligheten och strukturen hos skolledaren påverkar resultatet. Liselotte föreläste även på ett uppskattat UnikMeet där Halmstad deltog 2012.

Mer kring nätverksträffen Läs mer

Categories: Fronter | Etiketter: , | Lämna en kommentar

Appknapp – Kort slutsummering

På vilket sätt kan digitala verktyg stimulera barnets intuitiva lust att lära och stärka samspelet i gruppen? Det är utbildningsförvaltningen i Botkyrka som gett Universitetet i Stockholm i uppdrag att ta reda på genom projektet AppKnapp – peka, lek & lär i förskolan som pågår under ett år i tre av Tumbas kommunala förskolor.

Ansvarig för projektet, Susanne Kjällander, fil dr i didaktik vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, har till sin hjälp en doktorand vid Uppsala universitet.
De besöker regelbundet avdelningarna och filmar barngrupper och pedagoger i olika situationer då pekplattan används. Fördelen med att filma är att forskarna efteråt kan detaljstudera hur barnet reagerar och agerar och iaktta samspelet för att därigenom kunna dokumentera eventuella effekter av digital närvaro.

Summering av resultat

”Denna text är en kort summering av teori, metod och resultat av forskningsprojektet,
med syfte att understödja AppKnapps forskningsrapportfilm (www.appknapp.se) och
att föreslå kommande publikationer i olika akademiska tidskrifter och vidare läsning
i forskningslitteraturen. Studien har ett multimodalt designteoretiskt perspektiv på
lärande och videoobservation som tillämpad metod.”

http://appknapp.se/slutrapport/SV_rapport_appknapp_slutversion.pdf

www.appknapp.se

 

Categories: Appar, Förskola | Lämna en kommentar

Daily Vitamin

Ibland tar jag del av ”The daily Vitamin” via epost. Det är en engelska-resurs för english as second language (ESL). Oftast ganska intressanta och lärorika beskrivningar av olika uttryck. Kanske någon som är intresserad.

Daily Vitamin

Daily Vitamin on facebook

daily vitamin

 

Categories: Webbsida | Etiketter: , | Lämna en kommentar

Arkiv med hjälpfiler för NovaSchem

Just nu håller vi på att bygga upp ett arkiv med hjälpfiler (filmer) för NovaSchem. Tanken är att dessa skall kompletteras med material från Skola24 då dessa program är tätt förknippade med varandra. Material kommer att länkas till olika rum i Fronter, men videosekvenserna kommer att publiceras i vår Youtube-kanal.

Här är en av filmerna kring NovaSchem

Om du/ni har förslag på material som borde vara med tar vi tacksamt emot detta.

Categories: IKT | Lämna en kommentar

TorgIT den 13 februari

Den 13 februari är det dags igen på Kärnhuset. Klockan 14.30 slår vi upp portarna och bjuder på fika, kl 15.00 hälsar vi alla välkomna och 15.15 startar det första seminariet. Dagen avslutas kl 18.00. På TorgIT har du chansen att inspireras och utvecklas tillsammans med andra, med fokus på IKT (Information och KommunikationsTeknologi) inom förskola och grundskola.

Anmälan krävs!

Några av föreläsningarna kommer att filmas och även direktsändas här på bloggen från 15:10.

Pass 1 – Socrative Helena Gaudenz, Furulundsskolan

Pass 2 – Flipped Classroom – Det extra klassrummet  Charlotta Karlsson, Östergårdsskolan

Pass 3 – 10 pedagogiska apptips i matematik och svenska Ulrika Kjellberg, Andersbergsskolan

Dagens Program:
TorgIT 13 feb

Categories: IKT, TorgIT | Lämna en kommentar

Goda exempel på hur IKT används i våra klasser i Halmstad kommun

Tisdagen den 11 februari hade vi en intressant förmiddag i Halmstad. Ett viktigt tillfälle, en viktig grupp och ett viktigt ämne ur många synvinklar. Det som händer i klassrummet idag kopplat till den digitalisering och de verktyg vi nu kan använda är såväl inspirerande som skrämmande. Hur möter vi dagens ungdomar för framtidens yrken, yrken som vi troligtvis i många fall inte kan namnge?

Vårt uppdrag idag, var att presentera goda exempel från vår egna verksamhet. Det är min övertygelse att om vi bara skrapar lite på ytan så finner vi mer än vad vi kan föreställa oss. Tror inte att detta skiljer sig så mycket från kommun till kommun. Frågan är hur vi lyfter detta? Hur delar vi med oss och vad lär vi oss av det som händer?

Skrämmande, ja till viss del för vi ger oss ut på en marknad som för många är ny, som vi inte känner oss bekväma i eller som vi inte är de som har störst kunskap om i alla lägen. Vi måste se det som en utmaning och förändra vårt lärande, det är fortfarande pedagogiken som gör skillnaden. Vår roll som pedagoger förändras och blir alltmer komplex, men samtidigt så kommer vi fortsatt att se våra elevers utveckling. Vi behöver inte vara bäst på allt och vi måste vänja oss vid att samarbeta, ta del av andras erfarenheter och kunskaper samt att ta tillvara på den kompetens som många av våra ungdomar idag har. Vi måste vara goda handledare och lita på vår roll som pedagoger.

Ett förverkligande av lyckat resultat grundar sig i många fall på att man har strategier, förtroende och benägenhet att utvecklas. Givetvis måste vi vara ödmjuka inför uppgiften. För mig har det under många år varit intressant att följa denna process och kan slå fast att vi ofta fastnar i olika dilemman, vi sätter upp hinder för att inte gå vidare. Det är ett uttryck som jag fastnat för och det är ”Inte utan min rektor”.

Därför var det oerhört inspirerande att få delge våra skolledare dessa exempel under dagen, för även de har en stor utmaning i denna process. De måste möta och vägleda sina pedagoger. Pedagoger som idag utmanas och utmanar, som delger varandra. just detta med öppna dörrar är något som jag tycker om då vi idag fortfarande lever i en utvecklingstakt som är så hög. Delar vi inte med oss idag gör någon annan det och imorgon kan det vara försent.

Vilken härlig uppgift vi har!

Stefan

Här följer en film som visar lite goda exempel från Halmstad kommun och det finns många fler. Hur gör vi för att lyckas och sätter vi upp hinder som inte får oss att vilja gå vidare. Många pedagoger visar att det går med små eller stora medel att förverkliga ett lustfyll, intressant lärande med utgångspunkt i de skyldigheter vi har utifrån läroplanerna och styrdokument.

Categories: Bedömning, Didaktik, Förskola, Flipped Classroom, Forskning, IKT, iPad, Lärplatta, Pedagogik, Skola | Lämna en kommentar

Öppen hearing i riksdagen – 5 februari 2014

Den 5/2-14 hölls en öppen hearing i riksdagen om Lärandets nya landskap.

Läs Edward Jensingers reflektioner:
http://edwardochskolutvecklingen.blogspot.se/2014/02/fem-misstag.html?m=1

Hearingen direktsändes via Bambuser av Mediagymnasiet och du hittar sändningen här

Categories: Pedagogik, Skola | Lämna en kommentar

Unikums Nyckelpersonsträff 2014

Stockholm,Lidingö 6-7 februari 2014

1506546_10152231894238679_313733081_n

Under två dagar kommer diskussioner, nätverkande och skoldebatter att föras med deltagare från ett stort antal andra kommuner i Sverige.

Wille Sandels, Läroverket – Gemensam karta ger större framgång
Individ-grupp-uppgift -> Relation (PGU) – pratade om metod för att utveckla samarbete. Anser att det är viktigt att koppla mål till kultur och relationer. Utbildning mycket viktigt, inte bara teknik. Skapa de bästa förutsättningarna för att skapa lärande. Viktigt med värderingar. Vi driver utvecklingen. Hur får man med sig alla på den rätta vägen? Success – failure!
Tydliggör roller, relationer och ömsesidiga förväntningar. Lägg ansvar på lägsta möjliga nivå.

Emma Rosén och Väst södra – UNIK MEET
Digitala UNIK MEET på facebook. (Unik Meet Grundskola & Unik Meet Förskola)

Öckerö, Falkenberg, Mölndal och Kungsbacka presenterade hur de planerade och genomförde Unik Meet. Även Ale, Alingsås, Lerum och Partille ingår i gruppen.

Jonas Ryberg, Från Nytt till Nytta
Exempel från Tuna skolområde.

Okonferens
Vi deltog i diskussioner om statistik för skolledare och kopplingar till Google.

Susanne Kjällander, forskare och lärarutbildare på Stockholms Universitet

Avhandling: ”Design for Learning in digital Learning Environments”

Från skolporten.se

”Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att eleverna självständigt designar sitt eget digitala material och att de inte barakommunicerar med språket utan egentligen ännu mer med gester, bilder, layout, ljud ochansiktsuttryck. Samtidigt är detta ett problem eftersom det lärande som eleverna visar uppmed just bilder, färger och ljudeffekter blir osynligt i skolans resultatmätningar.Ett annat viktigt resultat är att elever interagerar med varandra konstant och att de hjälpsåt självmant och ser arbetet i den digitala lärmiljön som ett kollektivt ansvar. Intressant är också att SO-ämnena får informella drag och att eleverna hela tiden skapar parallellalärvägar då de till exempel söker information på nätet. Den ena lärvägen representerar det som eleverna ska jobba med; det lärandet som initieras, uppmuntras och bedöms av läraren.Den andra lärvägen styrs av elevers egna intressen och den information de möter i det digitalagränssnittet. Detta lärande blir ett utökat lärande som hela tiden pågår under ytan.

– See more at: http://www.skolporten.se/forskning/intervju/digitalt-larande-syns-inte-i-resultatmatningar/#sthash.1mmuhH3l.dpuf

Material på UR:s webbplats.

vanligt att lärandet blir slumpmässigt. En ny generation – digital natives (2 parallella olika språk). Digitala pekplattor i förskolan – forskningsexempel. Pekplattorna har oftast haft en pedagogisk mening i undervisningen.

Appknapp.se – peka, lek
Plattan i mattan

Plattans design, det användarvänliga digitala gränssnittet erbjuder samarbete och interaktion.

5 steg till formativ bedömning som arbetssätt
Helena Wallberg Läroverket Unik
En anknytning och relation är grunden till att kunna ha en formativ bedömning

  1. Målformulering (övergripande)
  2. Självskattning och kamratbedömning (modell , kamratrespons)
  3. Strategier (hur ta sig från ett steg till ett annat)
  4. Förståelse
  5. Planera (aktivitet för bedömning)

Jag blåmarkerar det som är bra i en text som eleven har skrivit Sedan får eleven berätta för mig eller i grupp (som kamratbedömning), där de får tala om varför texten är blåmarkerade för att leta förstå kvaliteterna.

Istället för:
Hur går det? Går det bra? Vill du ha hjälp?
Prova istället:
Vad gör du nu? Hur har du tänkt fortsätta arbetet? Vilka källor var bäst och varför? Vad är du mest nöjd med hittills?

Tanum  satsar på iPads till de yngre barnen
Saker som är klara, som barnen är nöjda med sparas i DropBox. Eleverna har fått klara instruktioner att de inte får skriva något som går att härleda till sina kompisar eller till skolan. Detta för att förhålla sig korrekt till PUL.

Umeå presenterade sitt arbete med Google
https://sites.google.com/a/edu.umea.se/googleapps/home

Hands On – demonstrationer och diskussioner kring kommande modulen Åtgärdsprogram
Modulen är i utvecklingsskede och kommer nu starta i olika pilotprojekt.

Hands-on Mallar, resultat och statistik
På rektorsnivå kan man enkelt se:
Vilket material som är skapat på skolan? (Gå till Skolbanken och titta på Skapade i skolan)
Vilka bedömningsmatriser används på skolan?
Vilka klasser har haft vilken matris och vilka matriser har aktiviteter?

TIPS för pedagogen!
Om jag har en block-bedömning i åk1-3 i SO eller NO, så ligger den kvar fram till dess att jag förändrar den. Om jag i årskurs 4 och uppåt anger bedömning per ämne, så måste jag släcka ”insats krävs” lampan för block-bedömningen och det går att ändra till ingen bedömning är gjord.

Elev-ledda utvecklingssamtal – Exempel från Sollentuna kommun (Ida Rudin)

Berättade om varför de använde elev-ledda utvecklingssamtal. Ville få eleverna medvetna om sitt lärande och var man befinner sig nu och vad man är på väg. De skall byggas på delaktighet. I Unikum använde man ett digitalt stöd i förberedelserna. Bl.a tittande eleverna på trivsel, sitt egna lärande och ämnen, enskilt om mig och man tittar på en dagordning för samtalet. Läraren gick igenom en dagordning utifrån stödfrågor/punkter i en färdig mall. Förberedelser i IUP, omdömen, ämnen (GLUS-schema) och mina mål.

Eleven har sedan sitt samtal med sin förälder på egen hand i klassrummet. Det pågår flera samtal på samma gång. Läraren finns med som en resurs, hälsar välkommen och finns till hands om eleven behöver stöd i sitt samtal. När det är dags för eleven att skriva in överenskommelserna för samtalet i Unikum, då blir pedagogen delaktig och tittar igenom och godkänner.

Unikum används också till pedagogiska planeringar för att det ska bli ett levande verktyg.

Ida avslutar med att konstatera att verktyget Unikum hänger med i utvecklingen för skolan. Eleverna har blivit delaktiga och medvetna. Eleverna tycker att utvecklingssamtalet är det roligaste på hela terminen och är oerhört stolta över sitt genomförande. Föräldrarna är mycket nöjda och som pedagog lägger man mycket tid på förberedelser tillsammans med varje elev, men i gengäld genomförs alla samtal på två dagar (eftersom det är tre samtal som pågår samtidigt i klassrummet). Dessutom finns det ytterligare en vinstfaktor i att eleven själv håller i samtalet när eleven har ett annat modersmål än svenska.

http://www.skolfröken.se

Categories: Bedömning, IKT, Pedagogik | Etiketter: , , | Lämna en kommentar

BETT-mässan 2014

Att följa den tekniska utvecklingen kopplat till skolan är inte alltid lätt. Det går oerhört snabbt och utvecklingen som vi trodde skulle stagnera fortsätter sin resa. Vi vore dumma om vi inte insåg att det hela tiden händer något som vi måste vara med att anamma. Att stå utanför och se på kan tendera att vi tappar våra elever, deras framtid och möjligheterna att vara med och påverka. Vi utbildar dagens ungdomar för framtidens arbeten som vi inte kan namnge idag. Utbildning handlar idag om mer än kunskap! Det handlar om kompetens och innovation. Det är detta som vi måste möta i dagens skola och därför måste vi vara en del av nutiden och framtiden, inte av dåtiden.

Det är detta BETT-mässan handlar om. Under nästan en vecka varje år trängs föreläsare, företag och nätverkare för att få ta del av och delge varandra. Pedagogiken idag måste innebära att vi arbetar med öppna dörrar och delar med oss av det vi lär och upptäcker, för imorgon är det troligtvis försent och någon annan har delat med sig av det vi trodde vi kunde hålla för oss själva. Tekniken löser av vartannat på mässan, men det är enkelt att se tendenser och om man anstränger sig också de pedagogiska vinsterna i vissa metoder.

Det är svårt att ge några enskilda exempel som skulle vara bättre än andra, men att jämföra olika produkter, pedagogiska metoder mm mot varandra är en vinst med mässan. Företagen och dess konkurrenter är där. För min del var det ganska tydligt att det i år var mer kreativitet präglat bland utställarna och föreläsarna. Kanske har de sneglat åt den svenska modellen i innovationsrikedom snarare än Pisa-undersökningar.

Min absoluta favorit på mässan var ”Sinnenas klassrum” eller Sensory classroom. En fantastisk upplevelse i ett klassrum som verkligen berör med ljud, ljus och rörelse. Sätt er in i att kunna uppleva norrsken i ett klassrum med inte bara visuellt utan med temperaturfall, vindstyrkor, buller och vibrationer eller fågelsång, dofter och kanske regn. tror att det måste upplevas.

Andra intressanta saker är alla företag som arbetar med video, videoredigering och animationer. Perfekta redskap och med lite kreativitet kan man lätt utveckla egna lärmiljöer. Besöket hos Wordwall och se vidareutvecklingen av deras system var givande och teknologin har anpassat sig till androider och iPads. Dock måste man fortfarande ha clicks och dessa heter numera 7.0! 3D-tekniken har lyfts ut från mörka rum och till skarpa LCD och Led-skärmar. Det märks också att tekniken riktar in sig på många av de estetiska ämnena då det fanns en mängd innovation program och produkter för idrott, musik, bild och slöjd. Lägg till alla varianter av LEGO som bara växer för varje år. Dessutom har även 3D-skrivarna fått större utrymme och dessa fick vi även uppleva på Kents College i Canterbury.

Slutligen så är det oerhört intressant att följa vår tids skolutveckling kopplat till IKT. Något som vi alla måste göra på ett eller annat sätt och inte bara teknik utan även pedagogik, klassrum, skollagar, läroplaner mm. Vart är vi på väg? Står vi kvar vid busshållplatsen och väntar på rälsbussen medan andra tar japanska snabbtåg till nästa nivå?

Stefan Thorvaldsson

http://www.bettshow.com

Categories: IKT | Lämna en kommentar

Blogga med WordPress.com.

Mitt Flippade Klassrum

"Education is not a preparation for life - education is life itself"

Omvärldsbloggen

IKT i skolan & förskolans värld

Logopeden i skolan

IKT i skolan & förskolans värld

Datastudion

IKT i skolan & förskolans värld

%d bloggare gillar detta: