Author Archives: Jennie G

GOTD – ”Grej of the day” på Stenstorpsskolan

Vi hade förmånen att få träffa Märta Kälebo som undervisar på Stenstorpsskolan när hon introducerade den ”opålitlige islänningen” för sina elever i åk 4. Ja ”opålitlig islänning”, det var ledtråden i fredagens ”Grej of the day”. En ledtråd som väcker elevernas nyfikenhet och som introducerar en händelse/en plats/en person under 10 minuter. 10 minuter som bryter lektionens vanliga innehåll, men som får eleverna att lyssna koncentrerat, intresserat och lära sig mer om den aktuella ”grejen”.  Med hjälp av en klurig ledtråd bygger Märta upp en nyfikenhet, tankeverksamhet och förväntan hos eleverna dagen innan.

GOTD2

Eleverna lyssnar intresserat på den presentation Märta håller med hjälp av dator och storbild kring Bardarbunga, som den opålitliga islänningen syftar på. Bardarbunga, en av många vulkaner på Island, men som sedan augusti varit synnerligen aktiv. Bildspelet med grafik och stödord hjälper eleverna att fokusera på det som är viktigast av det Märta berättar och den här förmiddagen visas också ett tillhörande filmklipp från Vetenskapens värld.

GOTD1

Eleverna ställer spännande frågor, antecknar och ritar i sin GOTD-bok. En bok med 19 olika händelser/personer/platser sedan starten efter höstlovet. Två gånger i veckan bryter Märta av den vanliga lektionen med en GOTD. Eleverna lär sig mycket på de korta stunderna och det är vanligt att de berättar om sina nya kunskaper för familjen. Undra hur många familjemedlemmar som hade koll på den opålitlige islänningen?

Konceptet ”Grej of the day” myntades av Micael Hermansson som är lärare på Västangårdsskolan i Umeå. Han genomför en mikrolektionsju till åtta minuter lång om något som påverkat världshistorien. Ett nytt ämne varje dag, Grej of the day, helt enkelt och en ledtråd dagen innan för att väcka nyfikenheten och tankeverksamheten. Under sex år har han hållit på och i maj förra året startades gruppen ”Grej of the day” på Facebook. Idag har gruppen över 8400 medlemmar.

Mer om GOTD kan du läsa om i facebookgruppen ovan samt i denna artikel från SvD

eller i TV-klippet nedan från TV4

http://www.tv4play.se/flash/tv4video.swf?vid=2654517&autoload=false&shared=true&starttime=0

Categories: Didaktik, Facebook, Pedagogik, Skola | Etiketter: , , , | Lämna en kommentar

Vårens workshops på Datastudion finns nu publicerade

Våra drop-in workshops för våren 2015 är nu planerade.

Välkommen på drop-in workshop på Kärnhuset. ”Kom när du vill och gå när du måste” mellan 15-18. Få hjälp med portal035, Outlook, smartphones, surfplattor, eMedarbetaren, blogg, webresurser eller andra IKT-verktyg.

Du finner samtliga tillfällen på Workshopsidan samt i fronterkalendern. Notera dem gärna i din egen kalender. Det är drop-in, d.v.s. ingen föranmälan, så ”Kom när du kan och gå när du måste” mellan kl 15-18.

Välkommen till oss på Datastudion, Resurscentrum Kärnhuset, Nässjögatan 6

MVH
Anette, Eva, Jennie, Olle och Åsa

 

 

Categories: IKT | Lämna en kommentar

TorgIT på Kärnhuset 12 november 2014

Vårt nionde TorgIT gick av stapeln onsdagen 12 november. Vi hade 12 intressanta seminarier på agendan och några av dem kommer ni att kunna ta del av nedan. Stort tack till alla som kom, stort tack till alla ni som delade med er av era erfarenheter på seminarierna. Speciellt kul tyckte vi det var att få ta del av ett skolledarperspektiv i Lina Tannerfalk Wibergs seminarium (se nedan). Är du intresserad av något specifikt seminarium eller har frågor kring något av dem, kontakta datastudion@halmstad.se, så förmedlar vi en kontakt med seminarieledaren.

 

Motivera, reflektera, dokumentera och mycket mera!Lina Magnusson, Engelbrekts förskola

 

Filmer av lärare och elever för ett bättre lärandeSofia Blom, Esperedsskolan

 

SKYPE – oanade möjligheter till samarbete världen överHelena Gaudenz, Furulundsskolan

 

IKT ur ett rektorsperspektivLina Tannerfalk Wiberg, Rektor Brunnsåkersskolan

Categories: Presentationer | Etiketter: , , | Lämna en kommentar

Att förändra skolan med teknik: bortom ”en dator per elev”

Åke Grönlund, forskare och professor Örebro Universitet ”Unos Uno”

Att förändra skolan med teknik
IT i skolan är ett förändringsprojekt, inte i första hand ett teknikprojekt
Effektiv teknikanvändandet förutsätter förändrade arbetsprocessen – mer teknik men oförändrade processer leder bara till högre kostnader
Förändrade processer kräver god ledning och kollegial utveckling
Det krävs oxå målinriktning och uthållighet för det tar lång tid innan resultat kan visas.

IMG_0419.JPG

1:1 -Varför ska varje elev ha en dator?
(Hypotetiska påståenden)
1. Det står i läroplanen – falskt
2. Datorn är det moderna arbetsredskapet som alla använder; självklart ska man använda det i skolan också -sant, men det måste inte betyda datorer eller 1:1
3. Datoranvändningen kan göra undervisningen bättre – bara under vissa omständigheter
4. Man kan få mer undervisning för mer pengar – falskt hittills
Det är skillnad att ha tillgång till en dator direkt i klassrummet hela tiden istället för att behöva gå iväg till en datorsal

”Bättre” undervisning?
Hur då?
(Hypotetiska påståenden)
Man blir mer effektiv i sin informationshantering, vilket leder till bättre kunskap eftersom man spar arbetstid?
Det är roligare att lära sig med dator?
Bättre betyg/provresultat?
Elevernas förmåga att uppnå kvalitativa mål som samarbete och kreativt tänkande ökar?
Effektivisering av skolans arbete tex genom ökad tillgång till lärresurser på nätet?
Utveckla lärarrollen till mer guidande, handledande istället för föreläsande?

Bra blir bättre
Spridningen av resultaten är mkt stor
Skillnaderna mellan bästa och sämsta skolorna är stora, 1,5 steg på en femgradig skala
Skillnaden beror inte på tillgång till teknik utan på hur man utvecklat pedagogik och lärmiljö
2/3 av eleverna och lärarna upplever sig nöjda eller mycket nöjda med resultaten, men hur positiv man är beror mer på skolans kvalitet än på datorn
Andelen nöjda elever varierar stort, från 31% till 82%
Enskilda uppgifter, individuella arbeten ökar kraftigt

Vinster – för den som gör rätt
Ökad digital kompetens ökar skolans förmåga. Pedagogerna arbetar annorlunda och utnyttjar teknikens möjligheter
Ökad digitalkompetens ökar elevernas förmågor och självförtroende.
Kontakten mellan lärare och elever; ökad och högre kvalitet. Välorganiserat lärarlett arbete leder till fler kontakter där elevernas arbete tas ytterligare steg framåt (formativ bedömning) 34% av gymnasieeleverna och 17% av högstadieeleverna kontakter lärare minst en gång per vecka utanför skoltid för att diskutera skolarbeten. Lärarna är mer tillgängliga för eleverna med teknikens hjälp.
I vissa fall mätbart förbättrade prestationer.

Vad beror skillnaderna i resultaten SV och MA på?
Lättare att skriva på tangentbord än med penna
Social interaktion – texterna skrivs på riktigt, för verkliga läsare, diskuteras och förbättras
Formativ bedömning
Metoden teoretiskt underbyggd
Metoden systematiskt testad, först i liten skala (2010-11)
Uthållig kommunal satsning på lärarutbildning i metoden (2011-13)

Kostnader – för alla, i olika grad
Ökat arbete för lärarna. Förnyelse innebär merarbete. 1:1 innebär merarbete; fler informationskällor, ökad individualisering
Stress, fysiska besvär 50% av lärarna och drygt 1/4 av eleverna. Uppdrivet tempo i undervisningen, distraktion från sociala medier och ergonomiska faktorer
Den faktiska kostnaden är 3-5 ggr datorns kostnad i behovet av fortbildning och i den ökade tidsåtgången…

En ensammare skola?
Lägre lärartäthet redan p.g.a. direkta IT-kostnader
Stora dolda personalkostnader för att hantera datorn
Ökat läraryrkets för att ta fram nya uppgifter, material och göra mer komplicerade bedömningar
50-60% av elevtiden är ensamarbete
Både elever och lärare upplever ökat ensamarbete jämfört med tidigare
Ökade störningar i klassrummet

Categories: IKT | Lämna en kommentar

Omvärldsbeskrivning och ”framtidsforskning” – Skolledarutbildningen i Täby

Jan Hylén forskare, Educationanalytics (utbildningsanalytiker)
Deltagare i digitaliseringskomissionen och har funnits med på utbildningsdepartementet
Funnits med i många utvärderingar tex Hur förändras undervisningen med iPads? Varför förbättras inte skolresultaten i Falkenberg? m.fl.

IMG_0415.JPG

Om omvärldsbevakning
”Framtiden är redan här, den är bara ojämnt fördelad” William Gibson
Väntade/oväntade, önskvärda/oönskade överraskningar

Tre megatrender som påverkar
globalisering – större konkurrens, större kunskap
demografiutveckling – allt fler vill jobba längre, man byter karriär, byter sektor, det livslånga lärandet blir ännu viktigare.
teknikutveckling – arbetsmarknaden förändras av IT och robotik. Rutinmässiga jobb ersätts av IT och robotik. Icke rutinmässiga arbetsuppgiften har tidigare krävt mänsklig arbetskraft, men i takt med utvecklingen, så ersätts dessa yrken av möjligheten att hantera Big Data.

Yrken i riskzonen
Logistik (truckar, bilar, robotgräsklippare, robotdammsugare)
Serviceyrken
Administration
(Enklare journalistik)
Byggsektorn – allt fler moduler byggs i fabriker (av robotteknik) och monteras bara på plats på bygget

Minst utsatta
Management
Utbildning
Vård

Förmågor som idag inte kan ersättas av teknik är:
Perception och fingerfärdighet
Kreativitet
Social intelligens

”Nu behövs fokus på nya kompetenser och hur dessa ska komma alla till del”

Vad är ”framtidskompetenser”?
Kompetens – en förmåga och vilja att utföra en uppgift att tillämpa kunskaper och färdigheter(Swedish Standards Institutes)
Kognitiva och ickekognitiva kompetenser
Sociala och moraliska kompetenser
Nyfikenhet, innovativationsförmåga, uthållighet

Är detta nya frågor?
Nej då, det nya är att alla behöver dessa kompetenser

Categories: IKT | Lämna en kommentar

Telenor Surf Academy – Söndrumsskolan 23 maj

20140523-145235-53555801.jpg

Jonas Hällebrand, Tänk Om och IKT-pedagog Gunnesboskolan i Lund
@joha88

Informationsmaterial

All teknik som finns när man föds är helt naturlig. Den som tillkommer innan vi är 25-30 år är spännande och kan bli en naturlig del. Det som tillkommer i teknisk väg efter vi fyllt 30 ”borde förstöras” 😉

Eleverna uppmanas att Googla på Jonas för att få reda på vem han är. Tanken med dagen är att eleverna ska bli Internet-ambassadörer, visa och lära sina pedagoger vad de får göra under dagen.

Prezi – att skapa ett bildstöd när man ska berätta om något
Jonas modellerar vad det är eleverna ska göra
*Presentera (viktigt att tänka på vid presentationer)
*Säg det i bilder – istället för med ord (ha så lite text det bara går)
*Tala med hjärta (känn för det ni säger)
*Tala med passion (engagera dig i ämnet)
*Smile – skämta och var glad
*Gör ett manus, var förberedd, men släng pappret när det är dags att framträda och prata med hjärta och passion. Med stöd av bilderna kan du prata naturligt.

Eleverna fick en kvart på sig att skapa en Prezi efter att Jonas visat hur det fungerade. Därefter fick de eleverna som ville visa upp sin presentation.
Eleverna är otroligt snabba på att få ihop en presentation utan några större besvär. Prezi är lättanvänt och planen är att de deltagande eleverna ska sprida sina kunskaper vidare via elevråd och IKT-råd.

Sociala medier och källkritik
*Vem ligger bakom sidan? Vad är det för organisation, myndighet, företag eller person? Är det en trovärdig källa?
*Varför är webbsidan gjord? Informera, presentera fakta, sprida propaganda, sälja något eller underhålla.
*Hur ser webbsidan ut? Finns det någon kontaktinformation? Är texten seriös? Fungerar länkarna? Hänvisas det till källor? Finns det något datum på sidan?
*Kan du få information från andra ställen? Har du letat på andra ställen? Skolbiblioteket? Länkskafferiet, andra webbsidor, vilket var bästa källan?

Vem som helst kan lägga ut webbsidor på internet! Var kritisk!

Välj alltid att plocka information från minst tre olika källor. Kolla gärna källornas källa också!

Tips om källkritik http://www.webbstjarnan.se/wordpress/wp-content/uploads/forsta-hjalpen-for-kallkritik-pa-internet.pdf

Upphovsrätt
En spännande övning då eleverna får tävla om ett åtråvärt pris. Eleverna ska skapa en titel på ett papper, papperna blandas, eleverna blandas och får någon annans hopvikta papper där de skriver sitt namn på. Pappren samlas in. Bästa titeln premieras, men priset går till den som har namnet på pappret. Snopet för den som skapade ”verket”, men verklighet då bilder, texter, musik eller videos delas eller används utan att fråga om lov eller betala för det.

Creative Commons är lösningen ccSearch eller http://search.creativecommons.org

Surfa lugnt
Rebecca Eriksson, Fryshuset och Surfa Lugnt

Surfa Lugnt vill lyfta det som är positivt med nätet. Sem mer information på http://www.surfalugnt.se
Nätvandrarna befinner sig på platser där barn och ungdomar är på nätet och de presenterar sig alltid som vuxna. De finns för råd och stöd.
Eleverna idag får följande frågor att besvara via http://www.mentimeter.com
*Vad oroar sig dina föräldrar för?
Vad oroar sig föräldrar för (enkät) – att ni ska träffa ”okända”, att ni ska se sånt ni inte borde se, att ni inte ska bli utsatta för mobbning, att ni ska lägga upp saker som ni sedan kommer att ångra.

Hur bemöter eleverna föräldrarnas oro? Visa dem vad ni gör, hur ni gör med sekretess, blockering, neka vänförfrågningar, filter för surfning, anmäler och pratar med någon jag har förtroende för.

Vilka regler ska man ha online? (om jag skulle sätta regler för min lillasyster eller lillebror) Med den erfarenhet jag har, vilka regler hade varit bra att ha då?

Det som är annorlunda med online
Allt går snabbare – en bild du delar idag kan ha flera tusen visningar och nedladdningar på bara några minuter
Kvar för alltid – det du lägger upp kommer finnas kvar för alltid. För även om du plockar ner, kan du aldrig vara säker på att nån inte gjort en kopia
Många ser samtidigt – det du skriver och publicerar på nätet når många samtidigt.
Viktiga frågor att ställa sig: Vilket är syftet med det jag lägger upp? Vill jag att det ska finnas tillgängligt för alltid? Kan någon ta illa upp av det jag publicerar?

Tips kring bildpublicering http://www.webbstjarnan.se/wordpress/wp-content/uploads/jag-tog-en-bild.pdf

4 tips för ett snällare internet
1. Var kritisk
2. Ljug inte
3. Såra ingen
4. Säg till
Tillsammans mot näthat http://nohate.se
No hate speech movement

IT-verktyg i skolarbetet
*Evernote – synkar mot alla typer av enheter. Bra för anteckningar, lappar, kom-ihåg-saker m.m.
*Popplet – mindmaps, kan samarbeta och dela med sig
*Todaysmeet.com – ett enkelt utrymme där vi kan samarbeta eller chatta. Ett umtärkt verktyg vid tex klassråd
*TitanPad – som Google med upp till 16 personer som kan skriva samtidigt. Processkrivning
*Padlet.com – digital anslagstavla
*Kahoot – skapa Quiz som tex läxförhör. Skapa konto på http://www.kahoot.it

Upplevelsen av dagen är att den var intressant och verkligen meningsfull. Bra verktyg att arbeta med, bra frågor/frågeställningar att diskutera och hantera. Det som återstår för skolan är att ”ta hand om” den kunskap elevgruppen fått till sig och förmedla den vidare till pedagoger och övriga elever.

Är du intresserad av Telenor Surf Academy? Läs mer här
http://www.telenor.se/privat/om-telenor/hallbarhet/telenor-i-samhallet/surf-academy.html

Categories: IKT, iPad | Etiketter: , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Get Real!

Frida Lindén och Therese Silverbåge, Vallhamra skola Partille

Ta del av deras Prezi på http://korta.nu/getreal
Skapa en egen avatar, om du inte vill ha med ett personligt foto http://www.osoq.com

Kolla kunskapsnivån/förförståelsen före lektionen/föreläsningen/seminariet via http://www.Mentimeter.com och rösta/svara via http://govote.at

Trädmetafor kring deras arbete på Valhamraskola med rötter, stam, frukter och givetvis kräver trädet bevattning

Våra rötter (förutsättningar)
1:1 från åk 1, 1:2 från 6 år och uppåt
Interaktiva skrivtavlor
Dokumentkamror
Kameror
Green screen rum
Små rum, stora rum

Vattna med (Hur inspireras/fortbildas vi?)
På riktigt, ta in omvärlden till skolan
Elevernas idéer, ramar där elevernas idéer ingår.
Arenor att utvecklas, närheten till GR-utbildning. ALP ett organiserat kollegialt lärande mellan Alingsås-Lerum-Partille. EdCamp, twitter, Facebook,

Stammen (Vad lutar vi oss emot)
Läroplanen
EUs åtta nyckelkompetenser
Ledord ”Välkommen, vi finns här för dig för att göra din skoldag TRYGG, ROLIG OCH LÄRORIK”
Dela och skrytskvallra om kollegorna!

Frukter (Vad gör vi? Vad mynnar det ut i? Resultat?)
Världens bokfest http://varldensbokfest.blogspot.com
(Digital kompetenskurs på skolan: skapa en blogg)
Tävling, pris för varje boktips (”muta” eleverna) en poäng för skriven text, två poäng för tips via film
http://partillestories.se – deras kommande projekt
http://Silverbage.podbean.com – att publicera radiosändningar
MysterySkype education skype, skype in our classroom – relationsskapande
Lite eller mycket Edmodo, wikispace, twitter, google maps

Framgångsfaktorer
Våga pröva!!!

Categories: Fortbildning, IKT, SETT2014 | Etiketter: , , , | Lämna en kommentar

Vad behöver vi egentligen kunna? Bildning och lärande i vår tid

Hans Albin Larsson på uppdrag av NE.se

Hur ser vi på kunskap?
Namnge de största sjöarna, vanligaste blommorna, vanligaste fiskarna
Värdering där småkunskaper utgör en nödvändig bas för att kunna
värdera… var går gränsen mellan trivialkunskaper som vi lika gärna kan vara utan och de kunskaper vi behöver som grund för att dra slutsatser i ett sammanhang.

Vad fordras för att kunna göra värderingar kring vad vi ska tro på i t ex politiska budskap? Vikten av kritiskt tänkande, förståelse, ställa rätt frågor. Om vi ska dra en slutsats kring en händelse, ha en kritisk synpunkt, så kräver det kunskaper kring ämnet, sammanhanget.
Man behöver bära med sig en viss form av grundkunskap, basfakta för att kunna göra grundläggande värderingar.

Eleverna tränas i att ta ställning, utifrån fakta och kunskap. (I vårt samhälle idag tvingas vi ständigt ta ställning, göra aktiva val)
Baskunskaper måste även tolkas med orsak och verkan
Slutsatser på självständig basis, utan att vara beroende av vad grupper tycker och tänker

Vad är viktigast i fråga om bildning?
Språket är A och O, för kan man inte formulera sig nyansrikt och inte heller kan avgöra när andra gör det. Språket är bildningens kärna idag.
Sämre formulering beror troligen på ovanan av att läsa och läsa längre texter

Categories: Fortbildning, IKT, SETT2014 | Lämna en kommentar

Vi har tekniken, nu måste vi gå vidare!

Tobias Gyllensvärd
http://blogg.nacka.se/skolor/pedagogiskafotspar/

Våga prova! Våga misslyckas! Det är det absolut viktigaste!

Ett pedagogiskt verktyg! Vad ska du göra? Varför ska du göra det? Hur ska du göra det?

Hitta kreativa lösningar till att använda den moderna tekniken
Bli inte appifierad! Låt inte apparna styra lärandet!
Samlär med barnen, det är tillsammans med barnen som du kommer lära dig allra bäst!

Lär barnen koda! Ge dem en förståelse för hur de kan styra datorn. Lek och logiskt tänkande!

Användaren ska bestämma vad han/hon vill göra och varför. Det är Inte datorn/plattan som ska välja vad användaren ska göra.

Teknik i förskolan/skolan
Makey makey – sluten och öppen krets taktilt och visualiserat via datorns skärm

Arbeta med film
Dokumentation av barnen och av pedagogerna
Skapande, låt barnen berätta

Viktiga frågor att ställa sig
Vad? Hur? Varför?

Leken som grund
Kurragömma med Skype på iPads. Gömma sig, ringa upp, beskriva platsen, leta.
QR och rörelse – QR-tärning, bakom varje QR-kod döljer sig ett YouTube-klipp. Utför/härma klippet.

Värdegrund och musik – använd materialet i värdegrundsarbetet till att skapa en låt, spela in låt, skapa musikvideo!

Publicera
Tänk på att plocka bort ansikten från bilder, för att enkelt kunna publicera arbeten. Det är ett stort värde att ha mottagare till det man gör.

Gobbler, en tjänst att nyttja för att skicka ut/dela med sig av större filer till andra världen över
https://www.gobbler.com

”Berätta för mig och jag glömmer, lär mig och jag kommer ihåg, involvera mig och jag kommer ihåg” B Franklin

Categories: Förskola, Fortbildning, IKT, iPad, Pedagogik, SETT2014, Skola | Etiketter: , | Lämna en kommentar

Det är bara att googla!

Filippa Mannerheim lärare, journalist och föreläsare. Skribent för Kolla Källan, It i skolan, Alfa och Lära
http://www.skrivateljen.se

20140508-143404.jpg

Ett läromedel med lärarhandledning och elevuppgifter utifrån LGR 11 och Gy11

”På Google är allting sant…” ”Googla är på riktigt, spel är på låtsas”, Hugo 7 år

Kollektiva metoder för hur man googlar mer effektivt
Hur lär man ut källkritik?

Eleverna söker och sammanställer information till ett textkompendium.
Eleverna lär sig dock varken sökstrategier, källkritik och får i många fall inte heller ämneskunskaperna.

Det gemensamma lärandet har förändrats till ett individualistiskt sökande och kunskapande. Är individualisering samma sak som ensamarbete?

Kraschlandning i det googliska havet!”

Pedagogiska nycklar
Fokus på källanvändning och kritisk värdering istället för på repetitiv sökning och återfinning av fakta
Samspel och diskussioner i klassen är avgörande för att utveckla elevernas förmågor och kunskaper.

Att samtals-googla tillsammans (eller det lilla potatisäventyret med tonåringen)
Ska man kunna göra en problemformulering, så måste jag veta något om ämnet. Det är fullt möjligt att i helklass samtalsgoogla! Att ifrågasätta, skaffa grundkunskaper, att nyttja en källa/länk för att ta sig vidare till nästa, för att förfina söktermerna.

Syftet med undervisningen… Träna färdigheter – inte bara skapa färdiga produkter!

Vad ska vi göra med klipp-och-klistra-generationen? Har lärarna övergett ”klipp-och-klistra-generationen”?

Att ta hjälp – fusk eller inte?

20140508-151121.jpg

Källkritisk kompetens är bildning
”Bildning handlar i grunden om att bevara frågvisheten och undran genom livet” Sven-Eric Liedmann

Categories: Fortbildning, Google, IKT, Pedagogik, SETT2014 | Etiketter: , | Lämna en kommentar

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Mitt Flippade Klassrum

"Education is not a preparation for life - education is life itself"

Omvärldsbloggen

IKT i skolan & förskolans värld

Logopeden i skolan

IKT i skolan & förskolans värld

Datastudion

IKT i skolan & förskolans värld

%d bloggare gillar detta: