Appar

Appen Book Creator steg-för-steg

Tove Andersson skriver på sin blogg, IKT-sidan, om användandet av appen Book Creator och har gjort lite manualer steg-för steg. Bland annat hur du kan få över en bok till datorn och läsa den där ifall du inte har en Apple-produkt.

Läs mer här.

/ Anette

 

book-creator1-239x300

 

 

Annonser
Categories: Appar, IKT, iPad | 1 kommentar

NovaSoftwares användarträff mars 2014

Under två dagar hade vi förmånen att få träffa Nova Software och lyssna på deras visioner och tankar, liksom möjligheten att samtala och diskutera med användare i andra kommuner. Nyttigt och lärorikt!

Skola24 som Mobil-app

Det mest matnyttiga som jag fick med mig från träffen är den utvecklade mobilappen. Den finns för såväl iOS som för Android. Mer information och för testinloggningsuppgifter föl j denna länk

I mobilappen finns möjligheten att välja

 • Olika roller, utifrån de olika rollar man har i Skola24
 • Rapportera frånvaro (läraren kan rapportera frånvaro i dagsläget)
 • Rapportera flera elever samtidigt (det är fullt möjligt att markera flera elever och notera deras frånvaro samtidigt, under förutsättning att de har samma frånvaroorsak)
 • Schemavisning
 • Läsa Artiklar som har publicerats i Skola24 – Nyhetsflöde

Appen är inloggningsstyrd med samma inloggning som till skola24. Observera att föräldrar i nuläget inte kan registrera frånvaro i appen, utan de måste fortfarande ringa in frånvaro, alternativt logga in via webbläsaren.

Trendspaning – Nytt inom skolan (Ingrid Martens NovaSoftware)

Uppdraget att ”Minska lärarnas arbetsbelastning!”

Vad är det som ökat lärarnas arbetsbörda de senaste 20 åren?

 • Nya läroplaner/styrdokument
 • Ökad tid för konferenstid och samverkan
 • Ökad undervisningstid och fler elever
 • Ökning av administration utan att ngt tagits bort
 • Skriftliga omdömen
 • Nationella prov
 • IUP
 • Betyg i fler årskurser
 • Frånvarorapportering
 • Delta i stödutredningar
 • Skriva åtgärdsprogram
 • Anmälan och utredning av kränkande behandling

Larmrapporterna om följder av ökad arbetsbelastning – leder krav på åtgärder!

IT-stöd

Frågor att fundera över:
Varför upplever många IT-stöd som en belastning istället för avlastning?
Vad kan leverantören bidra med om vi som kund ger leverantören uppdraget?
Vad ska vi ha IT-stödet till?

Vad kan man förvänta sig av ett IT-stöd?

 • Enkelt (låg tröskel för användaren)
 • Snabbt (det man gör ofta ska gå fort)
 • Smart (återanvänd befintlig information)
 • Flexibelt (Annan personal än lärare kan bidra)
 • Korrekt (underlaget ska stämma med verkligheten)
 • Förberett (svarsalternativ hellre än fritext)
 • Minimalistiskt (skala bort allt onödigt, rikta informationen rätt)
 • Automatiskt (informationsflöde utan aktiv handledning)
 • Standardiserat (utvärdera undervisning och ta fram statistik)

Mervärde av Användarträffen

I övrigt gav Användarträffen en större inblick i programvaran NovaSchem och det har visat sig att det är otroligt komplext program och kan användas på många olika sätt. Allt ifrån det enkla att skapa ett papperschema, till att du med hjälp av tjänstefördelning och behörigheter kan få koll på exakt undervisningstid för respektive elev, liksom hur mycket av undervisningen som bedrivs av behöriga pedagoger. Dessutom har du möjligheten att styra programmet för såväl individuella grupper som för specifika salsbokningar för specifika lektioner. Så ett kraftfullt och bra verktyg för schemaläggare och rektorer för att få koll på att timplanen stämmer. För egen del känns det viktigt att försöka lägga ett riktigt schema för att få större förståelse och insikt i hur det fungerar och hur NovaSchem/Skola24 kan nyttjas ännu bättre som ett funktionellt IT-stöd.

Categories: Android, Appar, Fortbildning, IKT, Skola | Etiketter: , , , | Lämna en kommentar

Appknapp – Kort slutsummering

På vilket sätt kan digitala verktyg stimulera barnets intuitiva lust att lära och stärka samspelet i gruppen? Det är utbildningsförvaltningen i Botkyrka som gett Universitetet i Stockholm i uppdrag att ta reda på genom projektet AppKnapp – peka, lek & lär i förskolan som pågår under ett år i tre av Tumbas kommunala förskolor.

Ansvarig för projektet, Susanne Kjällander, fil dr i didaktik vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, har till sin hjälp en doktorand vid Uppsala universitet.
De besöker regelbundet avdelningarna och filmar barngrupper och pedagoger i olika situationer då pekplattan används. Fördelen med att filma är att forskarna efteråt kan detaljstudera hur barnet reagerar och agerar och iaktta samspelet för att därigenom kunna dokumentera eventuella effekter av digital närvaro.

Summering av resultat

”Denna text är en kort summering av teori, metod och resultat av forskningsprojektet,
med syfte att understödja AppKnapps forskningsrapportfilm (www.appknapp.se) och
att föreslå kommande publikationer i olika akademiska tidskrifter och vidare läsning
i forskningslitteraturen. Studien har ett multimodalt designteoretiskt perspektiv på
lärande och videoobservation som tillämpad metod.”

http://appknapp.se/slutrapport/SV_rapport_appknapp_slutversion.pdf

www.appknapp.se

 

Categories: Appar, Förskola | Lämna en kommentar

Teach Meet – IKT-inspiratörerna

Starttid för sändningarna ca:16:15 (Start-time for broadcasting about 16:15)

Torsdagen den 16 januari kommer vi testa att genomföra ett TeachMeet i lite mindre skala. Det är våra IKT-inspiratörer som  kommer att genomföra en 2 eller 7-minuters presentation om något som de arbetar med. Vi kommer att hålla till i Hörsalen på Kärnhuset, men kommer att ”Live-sända” presentationerna och även låta dem bli publicerade här på bloggen.

Teach Meet som begrepp och fenomen

TM IKT-inspiratörerna

TM Kärnhuset

______________________________________________________________________________

Program – TeachMeet IKT-inspiratörerna – Kärnhuset, Halmstad

16 januari, -2014 – 16:00

Från klockan 16 kommer här att publiceras presentationer från våra IKT-inspiratörer. Ordningen lottas fram som sig bör under ett TeachMeet!

De som deltar fysiskt i mötet samt ni som deltar online i webbsändningen har möjlighet att kommentera, ställa frågor och ge feed-back direkt. Följ bara länken till Today’s Meet så kan du vara med:

TodaysMeet

https://todaysmeet.com/TeachMeetHstd16januari

Talare och innehåll i TeachMeet – IKT-inspiratörerna i Halmstad

Sandra Arvidsson, 7min
Educreations, Bolt och Hopscotch

Conny Gottfridsson, 2min
iBooks och Bookcreator

Anders Helgotsson, 2min
Strip designer

Ulrika Kjellberg, 7min
Superbra

Carolina Magnusson, 7min
Stärka självkänslan genom Digitala verktyg

Jenny Wiberg Jönsson, 7min
Practical ICT Tools in language education

Patricia Åslin, 7min
Egenproducerade digitala läromedel

Carina  Stenberg, 7min
Olika analyser och modeller

Anna Karlsson, 7min
Facebook eller TodaysMeet i språkundervisningen

Categories: Appar, Fortbildning, IKT, Media, Presentationer | Etiketter: , | 2 kommentarer

Att jobba med Google Apps i iPad

Att jobba med Google Apps är fullt möjligt i din iPad. I nedanstående amerikanska Youtube-klipp får du några tips om hur du kan arbeta från din lärplatta.

 

Categories: Appar, Google, IKT, iPad, Pedagogik | Etiketter: , , , , , , | Lämna en kommentar

Keynote – Presentationer för iPad

KeyNote

Keynote är ett snabbt och effektivt program för att skapa kraftfulla presentationer. Enkelheten sparar tid och flertalet grafiska mallar finns att tillgå. Dokumenten går lätt att dela via bl.a mail som Keynote-filer alternativt som en Powerpointpresentation.

Kort beskrivning av Keynote på Itunes/Appstore

Onlinehjälp för Keynote

Manualer till Keynote

Läs mer

Categories: Appar, iPad, Presentationer | Etiketter: , , , , , | Lämna en kommentar

Appar i undervisningen

EdTechTeacher har gjort en sammanställning över olika appar för iPad som kan användas i undervisningen. Dessa appar kan användas så de främjar kritiskt tänkande, kreativitet, samarbete och skapande.
Sammanställningen är uppbyggd utifrån vad du som pedagog vill att dina elever ska arbeta med tex presentation, blogga, ljudinspelning mm. Flera appar föreslås inom varje kategori med en enkel beskrivning, pris, betygsatt efter användbarhet och hur enkel/svår appen är att arbeta med.
Länk till webbsidan med sammanställningen finns här.

20130505-231213.jpg

Anette Klarén

Categories: Appar, IKT, iPad, Skola, Webbsida | Etiketter: , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Pages – Ordbehandlare för iPad

Pages

Med hjälp av Pages kan du ta anteckningar vid möten och skapa dokument från grunden. Pages ger dig mer möjligheter än flertalet andra appar. Du har även möjlighet att dela dokument via e-post mm som bl.a en pages-fil, pdf eller Wordfil.

”I Pages kan du skapa snygga brev, rapporter, reklamblad och mycket mer på din iPad, iPhone och iPod touch. Använd den nya funktionen Ändringsspårning för att hålla koll på alla redigeringar du gör och kom åt dina filer på alla dina enheter med iCloud”

Kort beskrivning av Pages på iTunes/Appstore

Onlinehjälp för Pages

Stefan Thorvaldsson

 

Categories: Appar, iPad | Etiketter: , , , , | 1 kommentar

Ordens Magi gratis endast idag, 19 april!

Ordens Magi är en unik app som låter barnen bygga vilka ord som helst genom att använda talande flyttbara bokstäver.
Ordens magi ger barnen möjlighet att få ljudningshjälp till sitt skrivande. Det finns två val: själv välja ord och skriva med ljudningshjälp men utan ”rättning” eller skriva det ord som läses upp och som sedan kontrolleras om det är rätt.
Det finns även stavningsövningar med över 200 frågor och svar, du kan själv lägga till egna ord och skapa stavningstester.
Ordens Magi är gratis endast idag, 19 april, annars kostar den 38kr.

Anette Klarén

20130419-093551.jpg

Categories: Appar, ASL, Förskola, IKT, iPad, Skola | Etiketter: , , , , | Lämna en kommentar

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Mitt Flippade Klassrum

"Education is not a preparation for life - education is life itself"

Omvärldsbloggen

IKT i skolan & förskolans värld

Logopeden i skolan

IKT i skolan & förskolans värld

Datastudion

IKT i skolan & förskolans värld

%d bloggare gillar detta: