Fortbildning

SETT 2017 – ett smörgåsbord

Under ett par dagar i början av maj besöker vi SETT-mässan i Kista. Ett smörgåsbord av digitalisering, skolutveckling, pedagogik och föreläsningar. Ni kan följa lite på Ciktblog

 

Categories: Fortbildning, IKT, Pedagogik | Etiketter: | Lämna en kommentar

Get Real!

Frida Lindén och Therese Silverbåge, Vallhamra skola Partille

Ta del av deras Prezi på http://korta.nu/getreal
Skapa en egen avatar, om du inte vill ha med ett personligt foto http://www.osoq.com

Kolla kunskapsnivån/förförståelsen före lektionen/föreläsningen/seminariet via http://www.Mentimeter.com och rösta/svara via http://govote.at

Trädmetafor kring deras arbete på Valhamraskola med rötter, stam, frukter och givetvis kräver trädet bevattning

Våra rötter (förutsättningar)
1:1 från åk 1, 1:2 från 6 år och uppåt
Interaktiva skrivtavlor
Dokumentkamror
Kameror
Green screen rum
Små rum, stora rum

Vattna med (Hur inspireras/fortbildas vi?)
På riktigt, ta in omvärlden till skolan
Elevernas idéer, ramar där elevernas idéer ingår.
Arenor att utvecklas, närheten till GR-utbildning. ALP ett organiserat kollegialt lärande mellan Alingsås-Lerum-Partille. EdCamp, twitter, Facebook,

Stammen (Vad lutar vi oss emot)
Läroplanen
EUs åtta nyckelkompetenser
Ledord ”Välkommen, vi finns här för dig för att göra din skoldag TRYGG, ROLIG OCH LÄRORIK”
Dela och skrytskvallra om kollegorna!

Frukter (Vad gör vi? Vad mynnar det ut i? Resultat?)
Världens bokfest http://varldensbokfest.blogspot.com
(Digital kompetenskurs på skolan: skapa en blogg)
Tävling, pris för varje boktips (”muta” eleverna) en poäng för skriven text, två poäng för tips via film
http://partillestories.se – deras kommande projekt
http://Silverbage.podbean.com – att publicera radiosändningar
MysterySkype education skype, skype in our classroom – relationsskapande
Lite eller mycket Edmodo, wikispace, twitter, google maps

Framgångsfaktorer
Våga pröva!!!

Categories: Fortbildning, IKT, SETT2014 | Etiketter: , , , | Lämna en kommentar

Vad behöver vi egentligen kunna? Bildning och lärande i vår tid

Hans Albin Larsson på uppdrag av NE.se

Hur ser vi på kunskap?
Namnge de största sjöarna, vanligaste blommorna, vanligaste fiskarna
Värdering där småkunskaper utgör en nödvändig bas för att kunna
värdera… var går gränsen mellan trivialkunskaper som vi lika gärna kan vara utan och de kunskaper vi behöver som grund för att dra slutsatser i ett sammanhang.

Vad fordras för att kunna göra värderingar kring vad vi ska tro på i t ex politiska budskap? Vikten av kritiskt tänkande, förståelse, ställa rätt frågor. Om vi ska dra en slutsats kring en händelse, ha en kritisk synpunkt, så kräver det kunskaper kring ämnet, sammanhanget.
Man behöver bära med sig en viss form av grundkunskap, basfakta för att kunna göra grundläggande värderingar.

Eleverna tränas i att ta ställning, utifrån fakta och kunskap. (I vårt samhälle idag tvingas vi ständigt ta ställning, göra aktiva val)
Baskunskaper måste även tolkas med orsak och verkan
Slutsatser på självständig basis, utan att vara beroende av vad grupper tycker och tänker

Vad är viktigast i fråga om bildning?
Språket är A och O, för kan man inte formulera sig nyansrikt och inte heller kan avgöra när andra gör det. Språket är bildningens kärna idag.
Sämre formulering beror troligen på ovanan av att läsa och läsa längre texter

Categories: Fortbildning, IKT, SETT2014 | Lämna en kommentar

Vi har tekniken, nu måste vi gå vidare!

Tobias Gyllensvärd
http://blogg.nacka.se/skolor/pedagogiskafotspar/

Våga prova! Våga misslyckas! Det är det absolut viktigaste!

Ett pedagogiskt verktyg! Vad ska du göra? Varför ska du göra det? Hur ska du göra det?

Hitta kreativa lösningar till att använda den moderna tekniken
Bli inte appifierad! Låt inte apparna styra lärandet!
Samlär med barnen, det är tillsammans med barnen som du kommer lära dig allra bäst!

Lär barnen koda! Ge dem en förståelse för hur de kan styra datorn. Lek och logiskt tänkande!

Användaren ska bestämma vad han/hon vill göra och varför. Det är Inte datorn/plattan som ska välja vad användaren ska göra.

Teknik i förskolan/skolan
Makey makey – sluten och öppen krets taktilt och visualiserat via datorns skärm

Arbeta med film
Dokumentation av barnen och av pedagogerna
Skapande, låt barnen berätta

Viktiga frågor att ställa sig
Vad? Hur? Varför?

Leken som grund
Kurragömma med Skype på iPads. Gömma sig, ringa upp, beskriva platsen, leta.
QR och rörelse – QR-tärning, bakom varje QR-kod döljer sig ett YouTube-klipp. Utför/härma klippet.

Värdegrund och musik – använd materialet i värdegrundsarbetet till att skapa en låt, spela in låt, skapa musikvideo!

Publicera
Tänk på att plocka bort ansikten från bilder, för att enkelt kunna publicera arbeten. Det är ett stort värde att ha mottagare till det man gör.

Gobbler, en tjänst att nyttja för att skicka ut/dela med sig av större filer till andra världen över
https://www.gobbler.com

”Berätta för mig och jag glömmer, lär mig och jag kommer ihåg, involvera mig och jag kommer ihåg” B Franklin

Categories: Förskola, Fortbildning, IKT, iPad, Pedagogik, SETT2014, Skola | Etiketter: , | Lämna en kommentar

Det är bara att googla!

Filippa Mannerheim lärare, journalist och föreläsare. Skribent för Kolla Källan, It i skolan, Alfa och Lära
http://www.skrivateljen.se

20140508-143404.jpg

Ett läromedel med lärarhandledning och elevuppgifter utifrån LGR 11 och Gy11

”På Google är allting sant…” ”Googla är på riktigt, spel är på låtsas”, Hugo 7 år

Kollektiva metoder för hur man googlar mer effektivt
Hur lär man ut källkritik?

Eleverna söker och sammanställer information till ett textkompendium.
Eleverna lär sig dock varken sökstrategier, källkritik och får i många fall inte heller ämneskunskaperna.

Det gemensamma lärandet har förändrats till ett individualistiskt sökande och kunskapande. Är individualisering samma sak som ensamarbete?

Kraschlandning i det googliska havet!”

Pedagogiska nycklar
Fokus på källanvändning och kritisk värdering istället för på repetitiv sökning och återfinning av fakta
Samspel och diskussioner i klassen är avgörande för att utveckla elevernas förmågor och kunskaper.

Att samtals-googla tillsammans (eller det lilla potatisäventyret med tonåringen)
Ska man kunna göra en problemformulering, så måste jag veta något om ämnet. Det är fullt möjligt att i helklass samtalsgoogla! Att ifrågasätta, skaffa grundkunskaper, att nyttja en källa/länk för att ta sig vidare till nästa, för att förfina söktermerna.

Syftet med undervisningen… Träna färdigheter – inte bara skapa färdiga produkter!

Vad ska vi göra med klipp-och-klistra-generationen? Har lärarna övergett ”klipp-och-klistra-generationen”?

Att ta hjälp – fusk eller inte?

20140508-151121.jpg

Källkritisk kompetens är bildning
”Bildning handlar i grunden om att bevara frågvisheten och undran genom livet” Sven-Eric Liedmann

Categories: Fortbildning, Google, IKT, Pedagogik, SETT2014 | Etiketter: , | Lämna en kommentar

Wikipedia bakom kulisserna

Ylva Pettersson, administratör på svenska Wikipedia

20140508-121628.jpg

Wikipedia är världens sjätte mest besökta webbplats!

Hur mycket kan jag lita på det som finns på Wikipedia? I jämförelse med NE.se där ofta tillförlitligheten/expertisen anses vara mycket hög. Men det är inte helt säkert att ”experten” är verklig expert på just den tid, den person, eller den term som man slagit upp. På Wikipedia finns möjligheten att ifrågasätta, diskutera och komplettera den fakta som finns i artiklarna. På Wikipedia (och i alla andra uppslagsverk eller källor) bör man ha sina kritiska glasögon på sig.

Intressanta faktafrågor finner man här på wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Faktafrågor

Vill man börja jobba med wikipedia tillsammans med eleverna, börja följa flödet här
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sidor_föreslagna_för_radering
Där lär man sig vilka sidor som diskuteras, vilka kriterier som gäller m.m.

Det är viktigt att eleverna skapar texter, arbeten på riktigt, vilket Wikipedia är en utmärkt form för. På Wikipedia skriver man för riktiga mottagare, texter ifrågasätts och diskuteras, vilket betyder att eleven utvecklar sitt skriftspråk utifrån andras reflektioner, på riktigt.

Wikimedia commons
Material i form av bild, ljud och film med Creative Commons!

Wikimini – ett Wikipedia utan kritisk granskning på förskole- och lågstadienivå. Barnens egna uppslagsbok!
http://sv.wikimini.org/

Wikibooks – sök Kokbok

Wikiversity! Kurser som finns här http://sv.wikiversity.org är gratis. Du kan påbörja dem när, var och hur du vill. Du har också möjlighet att skapa kurser och förändra befintliga kurser.

Undersökning under 8 år kring skillnaden i läsförståelse för elever som arbetat med att skriva texter på webben/wikipedia i jämförelse med de elever som inte arbetat på det sättet. Sök Ylva Pettersson.

http://simplebooklet.com/embed.php?wpKey=YWrD5xBolagd37ddJ2BAoH

Categories: Fortbildning, IKT, Pedagogik, SETT2014, Wikipedia | Lämna en kommentar

NovaSoftwares användarträff mars 2014

Under två dagar hade vi förmånen att få träffa Nova Software och lyssna på deras visioner och tankar, liksom möjligheten att samtala och diskutera med användare i andra kommuner. Nyttigt och lärorikt!

Skola24 som Mobil-app

Det mest matnyttiga som jag fick med mig från träffen är den utvecklade mobilappen. Den finns för såväl iOS som för Android. Mer information och för testinloggningsuppgifter föl j denna länk

I mobilappen finns möjligheten att välja

 • Olika roller, utifrån de olika rollar man har i Skola24
 • Rapportera frånvaro (läraren kan rapportera frånvaro i dagsläget)
 • Rapportera flera elever samtidigt (det är fullt möjligt att markera flera elever och notera deras frånvaro samtidigt, under förutsättning att de har samma frånvaroorsak)
 • Schemavisning
 • Läsa Artiklar som har publicerats i Skola24 – Nyhetsflöde

Appen är inloggningsstyrd med samma inloggning som till skola24. Observera att föräldrar i nuläget inte kan registrera frånvaro i appen, utan de måste fortfarande ringa in frånvaro, alternativt logga in via webbläsaren.

Trendspaning – Nytt inom skolan (Ingrid Martens NovaSoftware)

Uppdraget att ”Minska lärarnas arbetsbelastning!”

Vad är det som ökat lärarnas arbetsbörda de senaste 20 åren?

 • Nya läroplaner/styrdokument
 • Ökad tid för konferenstid och samverkan
 • Ökad undervisningstid och fler elever
 • Ökning av administration utan att ngt tagits bort
 • Skriftliga omdömen
 • Nationella prov
 • IUP
 • Betyg i fler årskurser
 • Frånvarorapportering
 • Delta i stödutredningar
 • Skriva åtgärdsprogram
 • Anmälan och utredning av kränkande behandling

Larmrapporterna om följder av ökad arbetsbelastning – leder krav på åtgärder!

IT-stöd

Frågor att fundera över:
Varför upplever många IT-stöd som en belastning istället för avlastning?
Vad kan leverantören bidra med om vi som kund ger leverantören uppdraget?
Vad ska vi ha IT-stödet till?

Vad kan man förvänta sig av ett IT-stöd?

 • Enkelt (låg tröskel för användaren)
 • Snabbt (det man gör ofta ska gå fort)
 • Smart (återanvänd befintlig information)
 • Flexibelt (Annan personal än lärare kan bidra)
 • Korrekt (underlaget ska stämma med verkligheten)
 • Förberett (svarsalternativ hellre än fritext)
 • Minimalistiskt (skala bort allt onödigt, rikta informationen rätt)
 • Automatiskt (informationsflöde utan aktiv handledning)
 • Standardiserat (utvärdera undervisning och ta fram statistik)

Mervärde av Användarträffen

I övrigt gav Användarträffen en större inblick i programvaran NovaSchem och det har visat sig att det är otroligt komplext program och kan användas på många olika sätt. Allt ifrån det enkla att skapa ett papperschema, till att du med hjälp av tjänstefördelning och behörigheter kan få koll på exakt undervisningstid för respektive elev, liksom hur mycket av undervisningen som bedrivs av behöriga pedagoger. Dessutom har du möjligheten att styra programmet för såväl individuella grupper som för specifika salsbokningar för specifika lektioner. Så ett kraftfullt och bra verktyg för schemaläggare och rektorer för att få koll på att timplanen stämmer. För egen del känns det viktigt att försöka lägga ett riktigt schema för att få större förståelse och insikt i hur det fungerar och hur NovaSchem/Skola24 kan nyttjas ännu bättre som ett funktionellt IT-stöd.

Categories: Android, Appar, Fortbildning, IKT, Skola | Etiketter: , , , | Lämna en kommentar

Komplement med hjälp av videosekvenser

Instruktioner Youtube start

Det finns nu en ny sida på bloggen. Under Portal035 byggs ett arkiv med hjälpfiler upp. Det är videosekvenser med skärminspelningar som visar hur vissa handhavande kan hanteras i NovaSchem. Det är korta videosekvenser på ca: 1-2 minuter. Vi får ganska många supportfrågor kring de olika systemen i Portal035. Först ut med videosekvenser här blir NovaSchem då många skolor nu ligger i förberedelserna för att påbörja nästa års schema. Under fliken/knappen Portal035 finns en undersida för NovaSchem.

Kom gärna med tips och ideeér på fler områden som skulle kunna tas upp i Portalens samtliga verktyg.

 

Categories: Blogg, Fortbildning | Etiketter: , | Lämna en kommentar

Teach Meet – IKT-inspiratörerna

Starttid för sändningarna ca:16:15 (Start-time for broadcasting about 16:15)

Torsdagen den 16 januari kommer vi testa att genomföra ett TeachMeet i lite mindre skala. Det är våra IKT-inspiratörer som  kommer att genomföra en 2 eller 7-minuters presentation om något som de arbetar med. Vi kommer att hålla till i Hörsalen på Kärnhuset, men kommer att ”Live-sända” presentationerna och även låta dem bli publicerade här på bloggen.

Teach Meet som begrepp och fenomen

TM IKT-inspiratörerna

TM Kärnhuset

______________________________________________________________________________

Program – TeachMeet IKT-inspiratörerna – Kärnhuset, Halmstad

16 januari, -2014 – 16:00

Från klockan 16 kommer här att publiceras presentationer från våra IKT-inspiratörer. Ordningen lottas fram som sig bör under ett TeachMeet!

De som deltar fysiskt i mötet samt ni som deltar online i webbsändningen har möjlighet att kommentera, ställa frågor och ge feed-back direkt. Följ bara länken till Today’s Meet så kan du vara med:

TodaysMeet

https://todaysmeet.com/TeachMeetHstd16januari

Talare och innehåll i TeachMeet – IKT-inspiratörerna i Halmstad

Sandra Arvidsson, 7min
Educreations, Bolt och Hopscotch

Conny Gottfridsson, 2min
iBooks och Bookcreator

Anders Helgotsson, 2min
Strip designer

Ulrika Kjellberg, 7min
Superbra

Carolina Magnusson, 7min
Stärka självkänslan genom Digitala verktyg

Jenny Wiberg Jönsson, 7min
Practical ICT Tools in language education

Patricia Åslin, 7min
Egenproducerade digitala läromedel

Carina  Stenberg, 7min
Olika analyser och modeller

Anna Karlsson, 7min
Facebook eller TodaysMeet i språkundervisningen

Categories: Appar, Fortbildning, IKT, Media, Presentationer | Etiketter: , | 2 kommentarer

Värdefull fortbildning för pedagoger

Den viktigaste fortbildning sker tillsammans med kollegorna, genom att vi delar med oss av våra goda exempel. I eftermiddag har vi förmånen att vara inbjudna till Furulundsskolan för att lyssna på deras erfarenhetsutbyte på en workshop. Där ventileras hur de använt iPad, hur man kan jobba vidare framöver.

Några exempel på användningssätt:

 • Fotografera farliga trafiksituationer, jobba vidare med bilderna i Pages för att skriva text till bilderna.
 • Educreation – planering för veckans engelskaundervisning. Kombination av text och ljud för såväl planering som läxor. Filmen levereras sedan till eleverna via skolplattformen fronter. Allt arbete utförs via iPad.
 • Foldify – figurer man skapar och sedan skriver ut. Man klipper och viker pappret för att skapa figuren i verkligheten. Det finns färdiga bilder och man kan fotografera egna
 • BookCreator – en möjlighet att skapa multidimensionella böcker
 • Att skriva sig till läsning – Skolstil
 • Möjligheterna med den inbyggda talsyntesen andra appar som levererar talsyntes, Claro Speek, vBookz
 • Vi tackar rektorn för inbjudan att delta. Det var uppskattat och intressant. Vi kommer gärna fler gånger.

  Categories: Fortbildning, IKT, Pedagogik, Skola | Lämna en kommentar

  Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

  Mitt Flippade Klassrum

  "Education is not a preparation for life - education is life itself"

  Omvärldsbloggen

  IKT i skolan & förskolans värld

  Logopeden i skolan

  IKT i skolan & förskolans värld

  Datastudion

  IKT i skolan & förskolans värld

  %d bloggare gillar detta: