IKT

Hett och sett på BETT2015, ExCel i London

Några hektiska, välfyllda och inspirerande seminariedagar på BETT2015 startade med ett seminarie där Sir Bob Geldof sammanfattade att lärandet hos en elev inte bara handlar om verktygen som används utan hur mötet med dig som pedagog och ditt sätt att använda olika verktyg påverkar elevens möjligheter att lära. Du som pedagog är viktig!

IMG_0535

Både Jimmy Wales, grundare av Wikipedia och John D Couch, Apple’s Vice President of Education pratade om vikten av att se i vilken värld våra elever växer upp i. Vad är det självklara som alltid funnits för våra elever men inte för oss? ”Technology is only technology for people born before technology existed” – John D Couch. Jimmy ställde frågan till några elever; Vad är ett uppslagsverk? Svaret blev: Uppslagsverk? Är det typ Wikipedia?
Vi måste komplettera i skolan med de verktyg som eleverna dagligen använder. Inte enbart använda de verktyg vi själva är vana vid att använda.

”Education is in our DNA” – Steve Jobs
”Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.” – Albert Einstein.

Elever från Bohunt School och Grazebrook Primary School visar hur man kan använda digitala verktyg tillsammans med ”vanliga” instrument inom musik. #iPadband Eleverna höll en konsert med hjälp av iPads, sång, elgitarr och tamburiner. Det var otroligt inspirerande och fascinerande att man med teknikens hjälp kan åstadkomma en hel orkester. Att man dessutom kan kombinera det med ”analoga” instrument, sång och dans visar att det ena absolut inte behöver utesluta något annat. http://youtu.be/_YBuSMcYcj4

IMG_0163

Hett just nu; programmering från förskoleåldern via appar som ex Kodable, Bee-Bot där orsak-verkan, logiska tänkandet tränas på ett annorlunda sätt. Även att skapa sociala berättelser/sekvenser med början-mitt-slut med Lego Education Storystarter. Minecraft är ett annat exempel på program som kan användas långt upp i åldrarna där programmering sker med block eller i javascript. Raspberry Pi är en dator där man kan lära sig att programmera i språken Python och Scratch detta kanske vänder sig lite mer för de lite äldre eleverna.

IMG_0532

Både Microsoft och Google har flera olika lösningar för samarbete i och utanför klassrummet. Microsoft via Office365 med socialt nätverk Yammer, presentationsmöjlighet/Flipped Classroom med Office Mix där du spelar in i din PowerPoint och kompletterar med videomaterial och övriga officetjänster inkluderade, som en office mix.
Office Mix fungerar utmärkt för den som kör Office 2013 och laddas ner via https://mix.office.com
Kanske dags för Halmstads kommun att uppgradera till Office 2013 nu?

Office Mix erbjuder en plattform där det är möjligt att dela med dig till andra av dina produktioner på ett smidigt sätt. Många som använder Microsofts lösningar i undervisningen, använder också OneNote för gemensamma anteckningsböcker i klassrummet. Google Apps for Education (GAFE) har liknande lösningar med Google Classroom. GAFE släpper också ”Unlimited storage for limitless knowledge”. Det betyder att det numera inte finns någon lagringsgräns i Google Apps for Education.

Vi hann även med att prova lite nyheter såsom Samsung Galaxy Gear VR- glasögon 360, tittade på några olika plattformar (It’s Learning, Hypernet, Fronter), MDM-lösningar (Meraki), Greenscreen, Einstein ett undersökande digitalt labb-material på olika nivåer från förskola till högstadiet/gymnasiet m.m.
img_0533.jpg”>IMG_0533

Att ta hänsyn till vid kommande plattformsupphandling är vilket behov verksamheten har och vad har vi redan tillgång till via Office365/OneNote/Yammer och Google Apps for Education/Classroom/Google+

Omvärldsbevakningen gjord av:
Anette Klarén och Jennie Gustafsson, Datastudion
Mats Andersson, KLC/Teknisk service

Länkar till ovanstående text:
#iPadband http://youtu.be/_YBuSMcYcj4
Office Mix https://mix.office.com
Meraki https://meraki.cisco.com/products/systems-manager
Einstein http://www.studentcalculators.co.uk/acatalog/Fourier-Datalogging—Einstein-Tablet.html
Yammer https://www.yammer.com/
Samsung http://www.samsung.com/se/consumer/mobil/wearables/gear/SM-R320NPWGNEE
It’s Learning http://www.itslearning.se/larplattform
Hypernet http://www.ist.com/sektor-2/grundskola?tabID=257

Annonser
Categories: IKT | Etiketter: , , , | Lämna en kommentar

3D-teknik tar steget in i förskola och skola

I början av februari flyttar 9 stycken 3D-skrivare in på olika förskolor och grundskolor inom Barn- och ungdomsförvaltningen. Genom att placera 3D-skrivare mitt i verksamheten kan barn och elever få en konkret inblick i hur ny teknik fungerar och vad den kan användas till.

3D

Tanken är att barn, elever och pedagoger ska få lära sig mer om hur tekniken fungerar, vad den innebär och hur den kan användas för att skapa nya lösningar på praktiska problem.

Genom att skapa 3D-modeller med hjälp av ritprogram, som Tinkercad kan man skriva ut det, som skapats på datorn i fysiska modeller för att ytterligare synliggöra lärandet. Arbetet går från idé och idéutveckling till arbete med design, prototyper och en färdig produkt. När utskriften är klar går det att se, hålla och testa sina idéer i verkligheten.

3D-skrivare på förskolan eller i klassrummet innebär att barn och elever med all sannolikhet utsätts för teknik, som de kommer att mötas av i sina framtida karriärer. Det ger dem en flygande start på morgondagens utmaningar. För industrin river 3D-skrivare barriärer med oöverträffade materialfunktioner, imponerande detaljer, precision och hållbarhet. En 3D-skrivare kan skriva ut i olika material (t.ex. metall, pulver eller plast). Barn- och utbildningsförvaltningens val av skrivare använder tekniken FFF: fused, filament fabrication. Det innebär att en plasttråd matas in i maskinen, som sedan matas ut i smält form enligt en ritning. Maskinen har ur säkerhetssynvinkel filamentrulle och byggvolym helt innesluten bakom dörrar och skriver ut i miljövänlig, giftfri plast.

Syftet med projektet är att förstå hur tekniken fungerar och att kunna utveckla den vidare tillsammans med andra. Tekniken är inte en magisk kraft som formar oss, utan vi behöver lära oss att forma den utifrån våra intressen och behov. Är du intresserad av att veta mer om fortsättningen av projektet och dess utfall kommer här att publiceras fler nyheter under våren, samt på Datastudions blogg och Fronter.

3D-skrivare finns på:

  • Kvibille förskola
  • Sofiebergs förskola
  • Hovgårdsskolan
  • Haverdals byskola
  • Snöstorpsskolan
  • Brearedsskolan
  • Sofiebergsskolan
  • Furulundsskolan
  • Söndrumsskolan
Categories: IKT | Lämna en kommentar

Vårens workshops på Datastudion finns nu publicerade

Våra drop-in workshops för våren 2015 är nu planerade.

Välkommen på drop-in workshop på Kärnhuset. ”Kom när du vill och gå när du måste” mellan 15-18. Få hjälp med portal035, Outlook, smartphones, surfplattor, eMedarbetaren, blogg, webresurser eller andra IKT-verktyg.

Du finner samtliga tillfällen på Workshopsidan samt i fronterkalendern. Notera dem gärna i din egen kalender. Det är drop-in, d.v.s. ingen föranmälan, så ”Kom när du kan och gå när du måste” mellan kl 15-18.

Välkommen till oss på Datastudion, Resurscentrum Kärnhuset, Nässjögatan 6

MVH
Anette, Eva, Jennie, Olle och Åsa

 

 

Categories: IKT | Lämna en kommentar

Att förändra skolan med teknik: bortom ”en dator per elev”

Åke Grönlund, forskare och professor Örebro Universitet ”Unos Uno”

Att förändra skolan med teknik
IT i skolan är ett förändringsprojekt, inte i första hand ett teknikprojekt
Effektiv teknikanvändandet förutsätter förändrade arbetsprocessen – mer teknik men oförändrade processer leder bara till högre kostnader
Förändrade processer kräver god ledning och kollegial utveckling
Det krävs oxå målinriktning och uthållighet för det tar lång tid innan resultat kan visas.

IMG_0419.JPG

1:1 -Varför ska varje elev ha en dator?
(Hypotetiska påståenden)
1. Det står i läroplanen – falskt
2. Datorn är det moderna arbetsredskapet som alla använder; självklart ska man använda det i skolan också -sant, men det måste inte betyda datorer eller 1:1
3. Datoranvändningen kan göra undervisningen bättre – bara under vissa omständigheter
4. Man kan få mer undervisning för mer pengar – falskt hittills
Det är skillnad att ha tillgång till en dator direkt i klassrummet hela tiden istället för att behöva gå iväg till en datorsal

”Bättre” undervisning?
Hur då?
(Hypotetiska påståenden)
Man blir mer effektiv i sin informationshantering, vilket leder till bättre kunskap eftersom man spar arbetstid?
Det är roligare att lära sig med dator?
Bättre betyg/provresultat?
Elevernas förmåga att uppnå kvalitativa mål som samarbete och kreativt tänkande ökar?
Effektivisering av skolans arbete tex genom ökad tillgång till lärresurser på nätet?
Utveckla lärarrollen till mer guidande, handledande istället för föreläsande?

Bra blir bättre
Spridningen av resultaten är mkt stor
Skillnaderna mellan bästa och sämsta skolorna är stora, 1,5 steg på en femgradig skala
Skillnaden beror inte på tillgång till teknik utan på hur man utvecklat pedagogik och lärmiljö
2/3 av eleverna och lärarna upplever sig nöjda eller mycket nöjda med resultaten, men hur positiv man är beror mer på skolans kvalitet än på datorn
Andelen nöjda elever varierar stort, från 31% till 82%
Enskilda uppgifter, individuella arbeten ökar kraftigt

Vinster – för den som gör rätt
Ökad digital kompetens ökar skolans förmåga. Pedagogerna arbetar annorlunda och utnyttjar teknikens möjligheter
Ökad digitalkompetens ökar elevernas förmågor och självförtroende.
Kontakten mellan lärare och elever; ökad och högre kvalitet. Välorganiserat lärarlett arbete leder till fler kontakter där elevernas arbete tas ytterligare steg framåt (formativ bedömning) 34% av gymnasieeleverna och 17% av högstadieeleverna kontakter lärare minst en gång per vecka utanför skoltid för att diskutera skolarbeten. Lärarna är mer tillgängliga för eleverna med teknikens hjälp.
I vissa fall mätbart förbättrade prestationer.

Vad beror skillnaderna i resultaten SV och MA på?
Lättare att skriva på tangentbord än med penna
Social interaktion – texterna skrivs på riktigt, för verkliga läsare, diskuteras och förbättras
Formativ bedömning
Metoden teoretiskt underbyggd
Metoden systematiskt testad, först i liten skala (2010-11)
Uthållig kommunal satsning på lärarutbildning i metoden (2011-13)

Kostnader – för alla, i olika grad
Ökat arbete för lärarna. Förnyelse innebär merarbete. 1:1 innebär merarbete; fler informationskällor, ökad individualisering
Stress, fysiska besvär 50% av lärarna och drygt 1/4 av eleverna. Uppdrivet tempo i undervisningen, distraktion från sociala medier och ergonomiska faktorer
Den faktiska kostnaden är 3-5 ggr datorns kostnad i behovet av fortbildning och i den ökade tidsåtgången…

En ensammare skola?
Lägre lärartäthet redan p.g.a. direkta IT-kostnader
Stora dolda personalkostnader för att hantera datorn
Ökat läraryrkets för att ta fram nya uppgifter, material och göra mer komplicerade bedömningar
50-60% av elevtiden är ensamarbete
Både elever och lärare upplever ökat ensamarbete jämfört med tidigare
Ökade störningar i klassrummet

Categories: IKT | Lämna en kommentar

Omvärldsbeskrivning och ”framtidsforskning” – Skolledarutbildningen i Täby

Jan Hylén forskare, Educationanalytics (utbildningsanalytiker)
Deltagare i digitaliseringskomissionen och har funnits med på utbildningsdepartementet
Funnits med i många utvärderingar tex Hur förändras undervisningen med iPads? Varför förbättras inte skolresultaten i Falkenberg? m.fl.

IMG_0415.JPG

Om omvärldsbevakning
”Framtiden är redan här, den är bara ojämnt fördelad” William Gibson
Väntade/oväntade, önskvärda/oönskade överraskningar

Tre megatrender som påverkar
globalisering – större konkurrens, större kunskap
demografiutveckling – allt fler vill jobba längre, man byter karriär, byter sektor, det livslånga lärandet blir ännu viktigare.
teknikutveckling – arbetsmarknaden förändras av IT och robotik. Rutinmässiga jobb ersätts av IT och robotik. Icke rutinmässiga arbetsuppgiften har tidigare krävt mänsklig arbetskraft, men i takt med utvecklingen, så ersätts dessa yrken av möjligheten att hantera Big Data.

Yrken i riskzonen
Logistik (truckar, bilar, robotgräsklippare, robotdammsugare)
Serviceyrken
Administration
(Enklare journalistik)
Byggsektorn – allt fler moduler byggs i fabriker (av robotteknik) och monteras bara på plats på bygget

Minst utsatta
Management
Utbildning
Vård

Förmågor som idag inte kan ersättas av teknik är:
Perception och fingerfärdighet
Kreativitet
Social intelligens

”Nu behövs fokus på nya kompetenser och hur dessa ska komma alla till del”

Vad är ”framtidskompetenser”?
Kompetens – en förmåga och vilja att utföra en uppgift att tillämpa kunskaper och färdigheter(Swedish Standards Institutes)
Kognitiva och ickekognitiva kompetenser
Sociala och moraliska kompetenser
Nyfikenhet, innovativationsförmåga, uthållighet

Är detta nya frågor?
Nej då, det nya är att alla behöver dessa kompetenser

Categories: IKT | Lämna en kommentar

Telenor Surf Academy – Söndrumsskolan 23 maj

20140523-145235-53555801.jpg

Jonas Hällebrand, Tänk Om och IKT-pedagog Gunnesboskolan i Lund
@joha88

Informationsmaterial

All teknik som finns när man föds är helt naturlig. Den som tillkommer innan vi är 25-30 år är spännande och kan bli en naturlig del. Det som tillkommer i teknisk väg efter vi fyllt 30 ”borde förstöras” 😉

Eleverna uppmanas att Googla på Jonas för att få reda på vem han är. Tanken med dagen är att eleverna ska bli Internet-ambassadörer, visa och lära sina pedagoger vad de får göra under dagen.

Prezi – att skapa ett bildstöd när man ska berätta om något
Jonas modellerar vad det är eleverna ska göra
*Presentera (viktigt att tänka på vid presentationer)
*Säg det i bilder – istället för med ord (ha så lite text det bara går)
*Tala med hjärta (känn för det ni säger)
*Tala med passion (engagera dig i ämnet)
*Smile – skämta och var glad
*Gör ett manus, var förberedd, men släng pappret när det är dags att framträda och prata med hjärta och passion. Med stöd av bilderna kan du prata naturligt.

Eleverna fick en kvart på sig att skapa en Prezi efter att Jonas visat hur det fungerade. Därefter fick de eleverna som ville visa upp sin presentation.
Eleverna är otroligt snabba på att få ihop en presentation utan några större besvär. Prezi är lättanvänt och planen är att de deltagande eleverna ska sprida sina kunskaper vidare via elevråd och IKT-råd.

Sociala medier och källkritik
*Vem ligger bakom sidan? Vad är det för organisation, myndighet, företag eller person? Är det en trovärdig källa?
*Varför är webbsidan gjord? Informera, presentera fakta, sprida propaganda, sälja något eller underhålla.
*Hur ser webbsidan ut? Finns det någon kontaktinformation? Är texten seriös? Fungerar länkarna? Hänvisas det till källor? Finns det något datum på sidan?
*Kan du få information från andra ställen? Har du letat på andra ställen? Skolbiblioteket? Länkskafferiet, andra webbsidor, vilket var bästa källan?

Vem som helst kan lägga ut webbsidor på internet! Var kritisk!

Välj alltid att plocka information från minst tre olika källor. Kolla gärna källornas källa också!

Tips om källkritik http://www.webbstjarnan.se/wordpress/wp-content/uploads/forsta-hjalpen-for-kallkritik-pa-internet.pdf

Upphovsrätt
En spännande övning då eleverna får tävla om ett åtråvärt pris. Eleverna ska skapa en titel på ett papper, papperna blandas, eleverna blandas och får någon annans hopvikta papper där de skriver sitt namn på. Pappren samlas in. Bästa titeln premieras, men priset går till den som har namnet på pappret. Snopet för den som skapade ”verket”, men verklighet då bilder, texter, musik eller videos delas eller används utan att fråga om lov eller betala för det.

Creative Commons är lösningen ccSearch eller http://search.creativecommons.org

Surfa lugnt
Rebecca Eriksson, Fryshuset och Surfa Lugnt

Surfa Lugnt vill lyfta det som är positivt med nätet. Sem mer information på http://www.surfalugnt.se
Nätvandrarna befinner sig på platser där barn och ungdomar är på nätet och de presenterar sig alltid som vuxna. De finns för råd och stöd.
Eleverna idag får följande frågor att besvara via http://www.mentimeter.com
*Vad oroar sig dina föräldrar för?
Vad oroar sig föräldrar för (enkät) – att ni ska träffa ”okända”, att ni ska se sånt ni inte borde se, att ni inte ska bli utsatta för mobbning, att ni ska lägga upp saker som ni sedan kommer att ångra.

Hur bemöter eleverna föräldrarnas oro? Visa dem vad ni gör, hur ni gör med sekretess, blockering, neka vänförfrågningar, filter för surfning, anmäler och pratar med någon jag har förtroende för.

Vilka regler ska man ha online? (om jag skulle sätta regler för min lillasyster eller lillebror) Med den erfarenhet jag har, vilka regler hade varit bra att ha då?

Det som är annorlunda med online
Allt går snabbare – en bild du delar idag kan ha flera tusen visningar och nedladdningar på bara några minuter
Kvar för alltid – det du lägger upp kommer finnas kvar för alltid. För även om du plockar ner, kan du aldrig vara säker på att nån inte gjort en kopia
Många ser samtidigt – det du skriver och publicerar på nätet når många samtidigt.
Viktiga frågor att ställa sig: Vilket är syftet med det jag lägger upp? Vill jag att det ska finnas tillgängligt för alltid? Kan någon ta illa upp av det jag publicerar?

Tips kring bildpublicering http://www.webbstjarnan.se/wordpress/wp-content/uploads/jag-tog-en-bild.pdf

4 tips för ett snällare internet
1. Var kritisk
2. Ljug inte
3. Såra ingen
4. Säg till
Tillsammans mot näthat http://nohate.se
No hate speech movement

IT-verktyg i skolarbetet
*Evernote – synkar mot alla typer av enheter. Bra för anteckningar, lappar, kom-ihåg-saker m.m.
*Popplet – mindmaps, kan samarbeta och dela med sig
*Todaysmeet.com – ett enkelt utrymme där vi kan samarbeta eller chatta. Ett umtärkt verktyg vid tex klassråd
*TitanPad – som Google med upp till 16 personer som kan skriva samtidigt. Processkrivning
*Padlet.com – digital anslagstavla
*Kahoot – skapa Quiz som tex läxförhör. Skapa konto på http://www.kahoot.it

Upplevelsen av dagen är att den var intressant och verkligen meningsfull. Bra verktyg att arbeta med, bra frågor/frågeställningar att diskutera och hantera. Det som återstår för skolan är att ”ta hand om” den kunskap elevgruppen fått till sig och förmedla den vidare till pedagoger och övriga elever.

Är du intresserad av Telenor Surf Academy? Läs mer här
http://www.telenor.se/privat/om-telenor/hallbarhet/telenor-i-samhallet/surf-academy.html

Categories: IKT, iPad | Etiketter: , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Get Real!

Frida Lindén och Therese Silverbåge, Vallhamra skola Partille

Ta del av deras Prezi på http://korta.nu/getreal
Skapa en egen avatar, om du inte vill ha med ett personligt foto http://www.osoq.com

Kolla kunskapsnivån/förförståelsen före lektionen/föreläsningen/seminariet via http://www.Mentimeter.com och rösta/svara via http://govote.at

Trädmetafor kring deras arbete på Valhamraskola med rötter, stam, frukter och givetvis kräver trädet bevattning

Våra rötter (förutsättningar)
1:1 från åk 1, 1:2 från 6 år och uppåt
Interaktiva skrivtavlor
Dokumentkamror
Kameror
Green screen rum
Små rum, stora rum

Vattna med (Hur inspireras/fortbildas vi?)
På riktigt, ta in omvärlden till skolan
Elevernas idéer, ramar där elevernas idéer ingår.
Arenor att utvecklas, närheten till GR-utbildning. ALP ett organiserat kollegialt lärande mellan Alingsås-Lerum-Partille. EdCamp, twitter, Facebook,

Stammen (Vad lutar vi oss emot)
Läroplanen
EUs åtta nyckelkompetenser
Ledord ”Välkommen, vi finns här för dig för att göra din skoldag TRYGG, ROLIG OCH LÄRORIK”
Dela och skrytskvallra om kollegorna!

Frukter (Vad gör vi? Vad mynnar det ut i? Resultat?)
Världens bokfest http://varldensbokfest.blogspot.com
(Digital kompetenskurs på skolan: skapa en blogg)
Tävling, pris för varje boktips (”muta” eleverna) en poäng för skriven text, två poäng för tips via film
http://partillestories.se – deras kommande projekt
http://Silverbage.podbean.com – att publicera radiosändningar
MysterySkype education skype, skype in our classroom – relationsskapande
Lite eller mycket Edmodo, wikispace, twitter, google maps

Framgångsfaktorer
Våga pröva!!!

Categories: Fortbildning, IKT, SETT2014 | Etiketter: , , , | Lämna en kommentar

Sett på SETT 2014 – Kort reflektion

Reflektioner från SETT!

SETT-mässan växer så det knakar! För tredje året arrangerades SETT-mässan i Kista och det är inte utan att man märker dragningskraften, diskussionerna och argumentationerna när det gäller IKT inom skolans värld. SETT består inte bara av en mässa, utan även av ett stort utbud av föreläsningar och nätverkande.

Vad man får ut av en sådan här tillställning är helt och hållet beroende av vilken inställning man har, vilka ögon man har öppna och vilka förberedelser och vilket syfte besöket har. En sak är dock helt klar, möjligheterna till ett lyckat besök fanns.

Mässan hade byggt ut föreläsningssalarna för att alla salar skulle kunna hålla en större kapacitet. Tyvärr får man lov att säga att det ändå inte höll. Flertalet föreläsningar där man hade dragplåster, men även andra intressanta föreläsningar tvingades man köa för att komma in till och i flertalet fall stod 200 personer utan plats. Micke Gunnarssons föreläsning ”Så som nu har det aldrig varit och så som nu kommer det aldrig mer bli!” var ett av några tillfällen då detta hände. Kanske något som arrangörerna får ta till sig av och förändra inför kommande.

Föreläsningarna hade ett varierat utbud och mängden gjorde att det fanns något för alla, såväl för de som var intresserade av filosofiska och analyserande framställningar som för den som var mer intresserade av grundläggande faktiska presentationer. Detta ser jag som något av styrkan, då utbudet är varierat. Att lyssna till Stephanie Hamilton och lärmiljöer var oerhört spännande. Likaså Anne Bamfords föreläsning, då hon är fokuserad på olika internationella dimensioner av utbildning. Båda lyfte oron för Sveriges fokusering på dåliga PISA-resultat utan att ta hänsyn till ett större tidsperspektiv och andra faktorer. Mer jordnära föreläsningar som ”Wikipedia bakom kulisserna” med Ylva Pettersson från Katedralsskolan i Skara borde få alla lyssnare att förstå möjligheterna med ett webbaserat digitalt verktyg. Christina Sikström från Trollhättan/Uddevalla presenterade ”Geocaching” från grunden, vilket belyser att det fanns såväl visionära presentationer som direkt handfasta och utbildningsliknande föreläsningar. Den som påstår att det inte fanns något att lyssna till har nog inte haft rätt engagemang. Givetvis går det inte att beskriva allt men en liten sammanställning av anteckningar med länkar och dylikt finns på vår blogg: www.datastudion.wordpress.com.

För vår del i Halmstad hade vi med våra IKT-inspiratörer (pedagoger med inriktning på att inspirera kring IKT i verksamheten) och det kändes jättebra att se den glöd, vilja och entusiasm som fanns. Diskussioner på, runt omkring, under, efter och före har varit lysande. En Yapp (App) upprättades för ändamålet och diskussionerna och tipsen har flödat hela tiden.

Mässdelen har växt oerhört de sista två åren och utbudet är gigantiskt, det gäller att kunna sålla. Att påstå att detta inte är en del av skolan och att det inte skulle ha stöd i våra styrdokument vore en lögn. Däremot kan det vara svårt att ta till sig allt. Till skillnad från läromedelsmässan fokuserade många av leverantörerna nu på digitala lärresurser. Själv fastnade jag för flertalet produkter i 3D-baserat lärande och kan konstatera att kvalitén blivit så mycket bättre och att det nu också börjar finnas pedagogiska tankar kring lärandet kopplat. En annan intressant aspekt i det hela är det EU-projekt som skall administreras av Halmstad. Projektet vänder på steken då man vill att marknaden skall ta fram produkter utifrån vår beställning och vårt behov istället för att marknaden skapar produkter som vi sedan måste anpassa oss till. Du kan läsa mer om projektet på www.imaile.eu.

Bland utställarna fanns givetvis de leverantörer som vi idag använder oss av idag i Halmstad. Vi som arbetat inom skolan under en längre tid vet hur svårt det är att få alla inom en skolorganissation att dra åt samma håll. Flertalet av våra rektorer fanns på plats och här gavs de ett ypperligt tillfälle att prata med våra leverantörer och deras chefer, säljare och utvecklare. Hoppas de tog detta tillfälle i akt och ställde de frågor som de hade behov av och kanske lyfte den kritik som ibland hörs. Tillfället fanns där och var det en slump att fyra av våra största leverantörer hade sina montrar vägg i vägg. Tillfället att jämföra och omvärldsbevaka på liknande verktyg var tydlig då alla var där! Skolledarnas roll är så viktig och därför hoppas jag att ett sådant här tillfälle togs. De flesta konferenser och utbildningar runt om i landet de senaste åren har haft en bi-ton i ”Inte utan min rektor” och därför hoppas jag att detta tillfälle togs och blev något som kan driva utvecklingen och ambitionerna vidare på skolorna i Halmstad.

Informella och formella möten och nätverkande är något som man måste engagera sig i och fokusera på. Det är en guldgruva och ibland bara att lyssna till personer som har så stort kunnande är så lärorikt och inspirerande. Under SETT hade jag några sådana tillfällen. Att få sitta med och lyssna till och diskutera med Stephanie Hamilton från Apple var helt lysande. Tack Dag Söderlund för att du satte ihop detta möte. I 1 1/2 h fick vi vara prioriterade och inspirationen där förstärktes under hennes föreläsning dag 2. Ett annat givande möte var sittningen med Nova som lyssnade in vår lägesrapport och diskussioner kring kommande var oerhört intressant. Ett annat tillfälle var diskussionerna med Jonas Ryberg och dokumentstöd i förskolan och kring framtidsutsikterna kring åtgärdsprogram. Jonas hade även en intressant föreläsning modell annorlunda för den insatte om ”Den stora formativa chansen”. Summan av detta är att så mycket folk med så mycket kunnande på en enda plats på samma gång, man vore dum om man inte tog chansen och pratade, diskuterade och argumenterade!

Tillfälle gavs också till skolpolitiska samtal på Bistro-scenen med Ibrahim Baylan och utbildningsminister Jan Björklund. Hoppas att så många av våra inspiratörer och rektorer som möjligt var där och tog denna chans. Var härligt att se kollegan och vännen Christina Sikström på samma scen.

För att avsluta denna lilla reflektering av SETT-mässan så hamnade jag i TV-soffan igår. Slog på tv:n lite deprimerad eftersom såväl HBK som BKH hade förlorat under kvällen. Halkade in på Aktuellt och en debatt med bl.a Jan Björklund. Efter en intressant och givande mässa hamnade jag mitt i en pajkastning och tankarna kring skolan som paj är allt för tydlig. Vi måste vara starka och visa vad våra tankar med skolan innehåller. Våra elever är vår framtid och bör inte vara en del i pajkastning i en politisk debatt. Vi måste arbeta tillsammans.

 

cs o björklund

Categories: IKT, Pedagogik, Presentationer, SETT2014 | Etiketter: , , , , | Lämna en kommentar

Vad behöver vi egentligen kunna? Bildning och lärande i vår tid

Hans Albin Larsson på uppdrag av NE.se

Hur ser vi på kunskap?
Namnge de största sjöarna, vanligaste blommorna, vanligaste fiskarna
Värdering där småkunskaper utgör en nödvändig bas för att kunna
värdera… var går gränsen mellan trivialkunskaper som vi lika gärna kan vara utan och de kunskaper vi behöver som grund för att dra slutsatser i ett sammanhang.

Vad fordras för att kunna göra värderingar kring vad vi ska tro på i t ex politiska budskap? Vikten av kritiskt tänkande, förståelse, ställa rätt frågor. Om vi ska dra en slutsats kring en händelse, ha en kritisk synpunkt, så kräver det kunskaper kring ämnet, sammanhanget.
Man behöver bära med sig en viss form av grundkunskap, basfakta för att kunna göra grundläggande värderingar.

Eleverna tränas i att ta ställning, utifrån fakta och kunskap. (I vårt samhälle idag tvingas vi ständigt ta ställning, göra aktiva val)
Baskunskaper måste även tolkas med orsak och verkan
Slutsatser på självständig basis, utan att vara beroende av vad grupper tycker och tänker

Vad är viktigast i fråga om bildning?
Språket är A och O, för kan man inte formulera sig nyansrikt och inte heller kan avgöra när andra gör det. Språket är bildningens kärna idag.
Sämre formulering beror troligen på ovanan av att läsa och läsa längre texter

Categories: Fortbildning, IKT, SETT2014 | Lämna en kommentar

Vi har tekniken, nu måste vi gå vidare!

Tobias Gyllensvärd
http://blogg.nacka.se/skolor/pedagogiskafotspar/

Våga prova! Våga misslyckas! Det är det absolut viktigaste!

Ett pedagogiskt verktyg! Vad ska du göra? Varför ska du göra det? Hur ska du göra det?

Hitta kreativa lösningar till att använda den moderna tekniken
Bli inte appifierad! Låt inte apparna styra lärandet!
Samlär med barnen, det är tillsammans med barnen som du kommer lära dig allra bäst!

Lär barnen koda! Ge dem en förståelse för hur de kan styra datorn. Lek och logiskt tänkande!

Användaren ska bestämma vad han/hon vill göra och varför. Det är Inte datorn/plattan som ska välja vad användaren ska göra.

Teknik i förskolan/skolan
Makey makey – sluten och öppen krets taktilt och visualiserat via datorns skärm

Arbeta med film
Dokumentation av barnen och av pedagogerna
Skapande, låt barnen berätta

Viktiga frågor att ställa sig
Vad? Hur? Varför?

Leken som grund
Kurragömma med Skype på iPads. Gömma sig, ringa upp, beskriva platsen, leta.
QR och rörelse – QR-tärning, bakom varje QR-kod döljer sig ett YouTube-klipp. Utför/härma klippet.

Värdegrund och musik – använd materialet i värdegrundsarbetet till att skapa en låt, spela in låt, skapa musikvideo!

Publicera
Tänk på att plocka bort ansikten från bilder, för att enkelt kunna publicera arbeten. Det är ett stort värde att ha mottagare till det man gör.

Gobbler, en tjänst att nyttja för att skicka ut/dela med sig av större filer till andra världen över
https://www.gobbler.com

”Berätta för mig och jag glömmer, lär mig och jag kommer ihåg, involvera mig och jag kommer ihåg” B Franklin

Categories: Förskola, Fortbildning, IKT, iPad, Pedagogik, SETT2014, Skola | Etiketter: , | Lämna en kommentar

Blogga med WordPress.com.

Mitt Flippade Klassrum

"Education is not a preparation for life - education is life itself"

Omvärldsbloggen

IKT i skolan & förskolans värld

Logopeden i skolan

IKT i skolan & förskolans värld

Datastudion

IKT i skolan & förskolans värld

%d bloggare gillar detta: