Skola

GOTD – ”Grej of the day” på Stenstorpsskolan

Vi hade förmånen att få träffa Märta Kälebo som undervisar på Stenstorpsskolan när hon introducerade den ”opålitlige islänningen” för sina elever i åk 4. Ja ”opålitlig islänning”, det var ledtråden i fredagens ”Grej of the day”. En ledtråd som väcker elevernas nyfikenhet och som introducerar en händelse/en plats/en person under 10 minuter. 10 minuter som bryter lektionens vanliga innehåll, men som får eleverna att lyssna koncentrerat, intresserat och lära sig mer om den aktuella ”grejen”.  Med hjälp av en klurig ledtråd bygger Märta upp en nyfikenhet, tankeverksamhet och förväntan hos eleverna dagen innan.

GOTD2

Eleverna lyssnar intresserat på den presentation Märta håller med hjälp av dator och storbild kring Bardarbunga, som den opålitliga islänningen syftar på. Bardarbunga, en av många vulkaner på Island, men som sedan augusti varit synnerligen aktiv. Bildspelet med grafik och stödord hjälper eleverna att fokusera på det som är viktigast av det Märta berättar och den här förmiddagen visas också ett tillhörande filmklipp från Vetenskapens värld.

GOTD1

Eleverna ställer spännande frågor, antecknar och ritar i sin GOTD-bok. En bok med 19 olika händelser/personer/platser sedan starten efter höstlovet. Två gånger i veckan bryter Märta av den vanliga lektionen med en GOTD. Eleverna lär sig mycket på de korta stunderna och det är vanligt att de berättar om sina nya kunskaper för familjen. Undra hur många familjemedlemmar som hade koll på den opålitlige islänningen?

Konceptet ”Grej of the day” myntades av Micael Hermansson som är lärare på Västangårdsskolan i Umeå. Han genomför en mikrolektionsju till åtta minuter lång om något som påverkat världshistorien. Ett nytt ämne varje dag, Grej of the day, helt enkelt och en ledtråd dagen innan för att väcka nyfikenheten och tankeverksamheten. Under sex år har han hållit på och i maj förra året startades gruppen ”Grej of the day” på Facebook. Idag har gruppen över 8400 medlemmar.

Mer om GOTD kan du läsa om i facebookgruppen ovan samt i denna artikel från SvD

eller i TV-klippet nedan från TV4

http://www.tv4play.se/flash/tv4video.swf?vid=2654517&autoload=false&shared=true&starttime=0

Categories: Didaktik, Facebook, Pedagogik, Skola | Etiketter: , , , | Lämna en kommentar

Vi har tekniken, nu måste vi gå vidare!

Tobias Gyllensvärd
http://blogg.nacka.se/skolor/pedagogiskafotspar/

Våga prova! Våga misslyckas! Det är det absolut viktigaste!

Ett pedagogiskt verktyg! Vad ska du göra? Varför ska du göra det? Hur ska du göra det?

Hitta kreativa lösningar till att använda den moderna tekniken
Bli inte appifierad! Låt inte apparna styra lärandet!
Samlär med barnen, det är tillsammans med barnen som du kommer lära dig allra bäst!

Lär barnen koda! Ge dem en förståelse för hur de kan styra datorn. Lek och logiskt tänkande!

Användaren ska bestämma vad han/hon vill göra och varför. Det är Inte datorn/plattan som ska välja vad användaren ska göra.

Teknik i förskolan/skolan
Makey makey – sluten och öppen krets taktilt och visualiserat via datorns skärm

Arbeta med film
Dokumentation av barnen och av pedagogerna
Skapande, låt barnen berätta

Viktiga frågor att ställa sig
Vad? Hur? Varför?

Leken som grund
Kurragömma med Skype på iPads. Gömma sig, ringa upp, beskriva platsen, leta.
QR och rörelse – QR-tärning, bakom varje QR-kod döljer sig ett YouTube-klipp. Utför/härma klippet.

Värdegrund och musik – använd materialet i värdegrundsarbetet till att skapa en låt, spela in låt, skapa musikvideo!

Publicera
Tänk på att plocka bort ansikten från bilder, för att enkelt kunna publicera arbeten. Det är ett stort värde att ha mottagare till det man gör.

Gobbler, en tjänst att nyttja för att skicka ut/dela med sig av större filer till andra världen över
https://www.gobbler.com

”Berätta för mig och jag glömmer, lär mig och jag kommer ihåg, involvera mig och jag kommer ihåg” B Franklin

Categories: Förskola, Fortbildning, IKT, iPad, Pedagogik, SETT2014, Skola | Etiketter: , | Lämna en kommentar

Näthat och nätkärlek med Elza Dunkels

20140508-103304.jpg

Det finns ingen särskild nätmobbning! Grundproblemet är samma som annan mobbning, men det finns också vissa skillnader.

Näthat, ja det finns ett visst hat på nätet, men varför får kärleken på nätet så lite utrymme? Det flödar av ungas vänskapliga kärlek på nätet via olika sociala medier. Vi blir ofta mer extrema i våra uttryck på nätet, nätet förstärker uttrycken. Eftersom kommunikationen inte sker helt i realtid, kan det förklara varför vi uttrycker oss mer utvecklat, mer extremt vid skärmkommunikation. Reaktionerna kommer via skärmen i efterhand på det vi uttrycker, till skillnad på realtidskommunikation där vi ibland avläser lyssnarnas reaktioner innan vi talat till punkt och hinner då förändra vårt budskap. Detta innebär att öppenheten är större via skärmen på nätet.

Olika typer av hat
Politiskt hat – vuxna människor
Personligt hat – oftare yngre människor (skola, idrott, olika fysiska sammanhang)

Vana nätanvändare till exempel online-spelare är duktiga på att avläsa varandra via skärmen.

Maktrelationer
Talutrymmet och makten förflyttas via skärmen. På nätet har alla samma möjlighet att få talutrymme.

Unga är idag tränade på att befinna sig på bild. De är vana, de tränar sig varje dag med selfies, med bilder i sociala medier. Viktigt att vi vuxna förstår och att vi ser över våra egna attityder kring att publicera bilder på nätet.

Varför hamnar närmobbningen i skolan på skolan? Det finns ingen annan institution som kan hantera eller kan lyfta de frågorna. Dessutom tillbringar många unga väldigt mycket tid i skolan och har förtroende för skolan.

Det värsta som kan hända är skrämselpropagandan till vuxna, lärare och föräldrar. Är föräldrar och andra vuxna rädda och ser faran i första hand, så kommer vi aldrig kunna hantera, förebygga och möta barn och elever och hjälpa dem att motverka nätmobbning/näthat.

En möjlighet till fortbildning och guidning kring unga på nätet.
http://likabehandling.wikispaces.com
Gratis fortbildning, inget material som kostar pengar utan all litteratur, alla föreläsningar är kostnadsfria.

Samverkan
Vi saknar ofta rutiner för hur vi hanterar olika situationer tex om en elev blir uthängd på nätet. Detta är situationer vi behöver ha rutiner för i vår likabehandlingsplan.

Nödutgångar
Vi behöver se till att det alltid finns nödutgångar för unga. Att det finns vuxna att prata med, att vi alltid finns där, att man alltid kan säga ifrån att ”detta gör mig ledsen”. Unga behöver förstå att ibland får man bryta ett löfte, man får ljuga när ”förövaren/nätkontakten” hävdar att man lovat att hålla tyst om saker och ting.

http://netnanny.wordpress.com

http://www.Ask.fm/ungaonline

20140508-104839.jpg

Categories: IKT, SETT2014, Skola | Lämna en kommentar

NovaSoftwares användarträff mars 2014

Under två dagar hade vi förmånen att få träffa Nova Software och lyssna på deras visioner och tankar, liksom möjligheten att samtala och diskutera med användare i andra kommuner. Nyttigt och lärorikt!

Skola24 som Mobil-app

Det mest matnyttiga som jag fick med mig från träffen är den utvecklade mobilappen. Den finns för såväl iOS som för Android. Mer information och för testinloggningsuppgifter föl j denna länk

I mobilappen finns möjligheten att välja

 • Olika roller, utifrån de olika rollar man har i Skola24
 • Rapportera frånvaro (läraren kan rapportera frånvaro i dagsläget)
 • Rapportera flera elever samtidigt (det är fullt möjligt att markera flera elever och notera deras frånvaro samtidigt, under förutsättning att de har samma frånvaroorsak)
 • Schemavisning
 • Läsa Artiklar som har publicerats i Skola24 – Nyhetsflöde

Appen är inloggningsstyrd med samma inloggning som till skola24. Observera att föräldrar i nuläget inte kan registrera frånvaro i appen, utan de måste fortfarande ringa in frånvaro, alternativt logga in via webbläsaren.

Trendspaning – Nytt inom skolan (Ingrid Martens NovaSoftware)

Uppdraget att ”Minska lärarnas arbetsbelastning!”

Vad är det som ökat lärarnas arbetsbörda de senaste 20 åren?

 • Nya läroplaner/styrdokument
 • Ökad tid för konferenstid och samverkan
 • Ökad undervisningstid och fler elever
 • Ökning av administration utan att ngt tagits bort
 • Skriftliga omdömen
 • Nationella prov
 • IUP
 • Betyg i fler årskurser
 • Frånvarorapportering
 • Delta i stödutredningar
 • Skriva åtgärdsprogram
 • Anmälan och utredning av kränkande behandling

Larmrapporterna om följder av ökad arbetsbelastning – leder krav på åtgärder!

IT-stöd

Frågor att fundera över:
Varför upplever många IT-stöd som en belastning istället för avlastning?
Vad kan leverantören bidra med om vi som kund ger leverantören uppdraget?
Vad ska vi ha IT-stödet till?

Vad kan man förvänta sig av ett IT-stöd?

 • Enkelt (låg tröskel för användaren)
 • Snabbt (det man gör ofta ska gå fort)
 • Smart (återanvänd befintlig information)
 • Flexibelt (Annan personal än lärare kan bidra)
 • Korrekt (underlaget ska stämma med verkligheten)
 • Förberett (svarsalternativ hellre än fritext)
 • Minimalistiskt (skala bort allt onödigt, rikta informationen rätt)
 • Automatiskt (informationsflöde utan aktiv handledning)
 • Standardiserat (utvärdera undervisning och ta fram statistik)

Mervärde av Användarträffen

I övrigt gav Användarträffen en större inblick i programvaran NovaSchem och det har visat sig att det är otroligt komplext program och kan användas på många olika sätt. Allt ifrån det enkla att skapa ett papperschema, till att du med hjälp av tjänstefördelning och behörigheter kan få koll på exakt undervisningstid för respektive elev, liksom hur mycket av undervisningen som bedrivs av behöriga pedagoger. Dessutom har du möjligheten att styra programmet för såväl individuella grupper som för specifika salsbokningar för specifika lektioner. Så ett kraftfullt och bra verktyg för schemaläggare och rektorer för att få koll på att timplanen stämmer. För egen del känns det viktigt att försöka lägga ett riktigt schema för att få större förståelse och insikt i hur det fungerar och hur NovaSchem/Skola24 kan nyttjas ännu bättre som ett funktionellt IT-stöd.

Categories: Android, Appar, Fortbildning, IKT, Skola | Etiketter: , , , | Lämna en kommentar

Goda exempel på hur IKT används i våra klasser i Halmstad kommun

Tisdagen den 11 februari hade vi en intressant förmiddag i Halmstad. Ett viktigt tillfälle, en viktig grupp och ett viktigt ämne ur många synvinklar. Det som händer i klassrummet idag kopplat till den digitalisering och de verktyg vi nu kan använda är såväl inspirerande som skrämmande. Hur möter vi dagens ungdomar för framtidens yrken, yrken som vi troligtvis i många fall inte kan namnge?

Vårt uppdrag idag, var att presentera goda exempel från vår egna verksamhet. Det är min övertygelse att om vi bara skrapar lite på ytan så finner vi mer än vad vi kan föreställa oss. Tror inte att detta skiljer sig så mycket från kommun till kommun. Frågan är hur vi lyfter detta? Hur delar vi med oss och vad lär vi oss av det som händer?

Skrämmande, ja till viss del för vi ger oss ut på en marknad som för många är ny, som vi inte känner oss bekväma i eller som vi inte är de som har störst kunskap om i alla lägen. Vi måste se det som en utmaning och förändra vårt lärande, det är fortfarande pedagogiken som gör skillnaden. Vår roll som pedagoger förändras och blir alltmer komplex, men samtidigt så kommer vi fortsatt att se våra elevers utveckling. Vi behöver inte vara bäst på allt och vi måste vänja oss vid att samarbeta, ta del av andras erfarenheter och kunskaper samt att ta tillvara på den kompetens som många av våra ungdomar idag har. Vi måste vara goda handledare och lita på vår roll som pedagoger.

Ett förverkligande av lyckat resultat grundar sig i många fall på att man har strategier, förtroende och benägenhet att utvecklas. Givetvis måste vi vara ödmjuka inför uppgiften. För mig har det under många år varit intressant att följa denna process och kan slå fast att vi ofta fastnar i olika dilemman, vi sätter upp hinder för att inte gå vidare. Det är ett uttryck som jag fastnat för och det är ”Inte utan min rektor”.

Därför var det oerhört inspirerande att få delge våra skolledare dessa exempel under dagen, för även de har en stor utmaning i denna process. De måste möta och vägleda sina pedagoger. Pedagoger som idag utmanas och utmanar, som delger varandra. just detta med öppna dörrar är något som jag tycker om då vi idag fortfarande lever i en utvecklingstakt som är så hög. Delar vi inte med oss idag gör någon annan det och imorgon kan det vara försent.

Vilken härlig uppgift vi har!

Stefan

Här följer en film som visar lite goda exempel från Halmstad kommun och det finns många fler. Hur gör vi för att lyckas och sätter vi upp hinder som inte får oss att vilja gå vidare. Många pedagoger visar att det går med små eller stora medel att förverkliga ett lustfyll, intressant lärande med utgångspunkt i de skyldigheter vi har utifrån läroplanerna och styrdokument.

Categories: Bedömning, Didaktik, Förskola, Flipped Classroom, Forskning, IKT, iPad, Lärplatta, Pedagogik, Skola | Lämna en kommentar

Öppen hearing i riksdagen – 5 februari 2014

Den 5/2-14 hölls en öppen hearing i riksdagen om Lärandets nya landskap.

Läs Edward Jensingers reflektioner:
http://edwardochskolutvecklingen.blogspot.se/2014/02/fem-misstag.html?m=1

Hearingen direktsändes via Bambuser av Mediagymnasiet och du hittar sändningen här

Categories: Pedagogik, Skola | Lämna en kommentar

Värdefull fortbildning för pedagoger

Den viktigaste fortbildning sker tillsammans med kollegorna, genom att vi delar med oss av våra goda exempel. I eftermiddag har vi förmånen att vara inbjudna till Furulundsskolan för att lyssna på deras erfarenhetsutbyte på en workshop. Där ventileras hur de använt iPad, hur man kan jobba vidare framöver.

Några exempel på användningssätt:

 • Fotografera farliga trafiksituationer, jobba vidare med bilderna i Pages för att skriva text till bilderna.
 • Educreation – planering för veckans engelskaundervisning. Kombination av text och ljud för såväl planering som läxor. Filmen levereras sedan till eleverna via skolplattformen fronter. Allt arbete utförs via iPad.
 • Foldify – figurer man skapar och sedan skriver ut. Man klipper och viker pappret för att skapa figuren i verkligheten. Det finns färdiga bilder och man kan fotografera egna
 • BookCreator – en möjlighet att skapa multidimensionella böcker
 • Att skriva sig till läsning – Skolstil
 • Möjligheterna med den inbyggda talsyntesen andra appar som levererar talsyntes, Claro Speek, vBookz
 • Vi tackar rektorn för inbjudan att delta. Det var uppskattat och intressant. Vi kommer gärna fler gånger.

  Categories: Fortbildning, IKT, Pedagogik, Skola | Lämna en kommentar

  Google ChromeBook ett bra alternativ?

  20130522-105422.jpg
  Fick känna på en Google ChromeBook idag. Liten, smärt, smidig dator. Snabbstartad med möjlighet att logga in och ut användare såväl på vårt trådlösa nät som till olika Googlekonton. Ja Google är givetvis intimt förknippat med ChromeBooken eftersom du inte har någon lagringsyta eller möjlighet att installera externa programvaror på själva datorn utan all kommunikation sker via Googles molntjänster. Ett nytt sätt att tänka, liknande surfplatta-tänket, men med bättre fleranvändarmöjlighet per enhet samt en ”riktig” dator med tangentbord och förmodligen mer ergonomiskt än plattorna.

  Är det något för skolan då? Absolut säger jag! I kronor och ören är den billigare än iPaden och kräver förmodligen mindre kärlek och omsorg för att fungera bra. Så i de fall det är önskvärt med en dator per elev, så är det ett alternativ väl värt att fundera över. Det som återstår att lösa är givetvis skapandet av Google-konton till grupperna av elever, men det finns lösningar för det också även om det kostar en krona eller två.

  20130522-105413.jpg

  Categories: Dator (PC/Mac), Google, IKT, Skola, Styrdokument, Youtube | Etiketter: , | Lämna en kommentar

  Appar i undervisningen

  EdTechTeacher har gjort en sammanställning över olika appar för iPad som kan användas i undervisningen. Dessa appar kan användas så de främjar kritiskt tänkande, kreativitet, samarbete och skapande.
  Sammanställningen är uppbyggd utifrån vad du som pedagog vill att dina elever ska arbeta med tex presentation, blogga, ljudinspelning mm. Flera appar föreslås inom varje kategori med en enkel beskrivning, pris, betygsatt efter användbarhet och hur enkel/svår appen är att arbeta med.
  Länk till webbsidan med sammanställningen finns här.

  20130505-231213.jpg

  Anette Klarén

  Categories: Appar, IKT, iPad, Skola, Webbsida | Etiketter: , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

  Omvärldsbloggen

  omvärldsbloggen

  Omvärldsbloggen drivs av Skolverket och är en del av portalen It i skolan. Omvärldsbloggen behandlar och diskuterar aktuella frågor och problemställningar kring it i skolan, både i Sverige och i resten av världen.

  I ett av de senaste inläggen på Omvärldsbloggen finns en utförlig artikel om Wikipedia. Man hänvisar också till den fanstastiskt energiska Sophie Österberg som presenterade Wikipedia som ett arbetsredskap under SETT-mässan. En oerhört inspirerande föreläsning och ett ypperligt arbetssätt. Ta gärna del av detta material och tänk till kring undervisningen. Det här är KUL!

  ”Wikipedia hör till de mest välbesökta och använda webbtjänsterna i Sverige. I mars var 2.7 miljoner, en dryg fjärdedel av alla invånare, inne och läste en artikel. Det är alltså en resurs som många har nytta av, och som alla kan bidra till. Wikipedia kan också fylla en viktig funktion i skolan – bland annat för att utveckla medie- och informationskunnighet, för att träna skrivande och kommunikation och för att öka verklighetsanknytningen och relevansen i undervisningen.”

  http://omvarld.blogg.skolverket.se/2013/04/18/wikipedia-knyter-skolarbetet-till-samhallet/

  http://omvarld.blogg.skolverket.se/

  Stefan Thorvaldsson

  Categories: Fortbildning, Projekt, Skola, Webbsida, Wikipedia | Etiketter: , , , , | Lämna en kommentar

  Blogga med WordPress.com.

  Mitt Flippade Klassrum

  "Education is not a preparation for life - education is life itself"

  Omvärldsbloggen

  IKT i skolan & förskolans värld

  Logopeden i skolan

  IKT i skolan & förskolans värld

  Datastudion

  IKT i skolan & förskolans värld

  %d bloggare gillar detta: