Posts Tagged With: Google

Telenor Surf Academy – Söndrumsskolan 23 maj

20140523-145235-53555801.jpg

Jonas Hällebrand, Tänk Om och IKT-pedagog Gunnesboskolan i Lund
@joha88

Informationsmaterial

All teknik som finns när man föds är helt naturlig. Den som tillkommer innan vi är 25-30 år är spännande och kan bli en naturlig del. Det som tillkommer i teknisk väg efter vi fyllt 30 ”borde förstöras” 😉

Eleverna uppmanas att Googla på Jonas för att få reda på vem han är. Tanken med dagen är att eleverna ska bli Internet-ambassadörer, visa och lära sina pedagoger vad de får göra under dagen.

Prezi – att skapa ett bildstöd när man ska berätta om något
Jonas modellerar vad det är eleverna ska göra
*Presentera (viktigt att tänka på vid presentationer)
*Säg det i bilder – istället för med ord (ha så lite text det bara går)
*Tala med hjärta (känn för det ni säger)
*Tala med passion (engagera dig i ämnet)
*Smile – skämta och var glad
*Gör ett manus, var förberedd, men släng pappret när det är dags att framträda och prata med hjärta och passion. Med stöd av bilderna kan du prata naturligt.

Eleverna fick en kvart på sig att skapa en Prezi efter att Jonas visat hur det fungerade. Därefter fick de eleverna som ville visa upp sin presentation.
Eleverna är otroligt snabba på att få ihop en presentation utan några större besvär. Prezi är lättanvänt och planen är att de deltagande eleverna ska sprida sina kunskaper vidare via elevråd och IKT-råd.

Sociala medier och källkritik
*Vem ligger bakom sidan? Vad är det för organisation, myndighet, företag eller person? Är det en trovärdig källa?
*Varför är webbsidan gjord? Informera, presentera fakta, sprida propaganda, sälja något eller underhålla.
*Hur ser webbsidan ut? Finns det någon kontaktinformation? Är texten seriös? Fungerar länkarna? Hänvisas det till källor? Finns det något datum på sidan?
*Kan du få information från andra ställen? Har du letat på andra ställen? Skolbiblioteket? Länkskafferiet, andra webbsidor, vilket var bästa källan?

Vem som helst kan lägga ut webbsidor på internet! Var kritisk!

Välj alltid att plocka information från minst tre olika källor. Kolla gärna källornas källa också!

Tips om källkritik http://www.webbstjarnan.se/wordpress/wp-content/uploads/forsta-hjalpen-for-kallkritik-pa-internet.pdf

Upphovsrätt
En spännande övning då eleverna får tävla om ett åtråvärt pris. Eleverna ska skapa en titel på ett papper, papperna blandas, eleverna blandas och får någon annans hopvikta papper där de skriver sitt namn på. Pappren samlas in. Bästa titeln premieras, men priset går till den som har namnet på pappret. Snopet för den som skapade ”verket”, men verklighet då bilder, texter, musik eller videos delas eller används utan att fråga om lov eller betala för det.

Creative Commons är lösningen ccSearch eller http://search.creativecommons.org

Surfa lugnt
Rebecca Eriksson, Fryshuset och Surfa Lugnt

Surfa Lugnt vill lyfta det som är positivt med nätet. Sem mer information på http://www.surfalugnt.se
Nätvandrarna befinner sig på platser där barn och ungdomar är på nätet och de presenterar sig alltid som vuxna. De finns för råd och stöd.
Eleverna idag får följande frågor att besvara via http://www.mentimeter.com
*Vad oroar sig dina föräldrar för?
Vad oroar sig föräldrar för (enkät) – att ni ska träffa ”okända”, att ni ska se sånt ni inte borde se, att ni inte ska bli utsatta för mobbning, att ni ska lägga upp saker som ni sedan kommer att ångra.

Hur bemöter eleverna föräldrarnas oro? Visa dem vad ni gör, hur ni gör med sekretess, blockering, neka vänförfrågningar, filter för surfning, anmäler och pratar med någon jag har förtroende för.

Vilka regler ska man ha online? (om jag skulle sätta regler för min lillasyster eller lillebror) Med den erfarenhet jag har, vilka regler hade varit bra att ha då?

Det som är annorlunda med online
Allt går snabbare – en bild du delar idag kan ha flera tusen visningar och nedladdningar på bara några minuter
Kvar för alltid – det du lägger upp kommer finnas kvar för alltid. För även om du plockar ner, kan du aldrig vara säker på att nån inte gjort en kopia
Många ser samtidigt – det du skriver och publicerar på nätet når många samtidigt.
Viktiga frågor att ställa sig: Vilket är syftet med det jag lägger upp? Vill jag att det ska finnas tillgängligt för alltid? Kan någon ta illa upp av det jag publicerar?

Tips kring bildpublicering http://www.webbstjarnan.se/wordpress/wp-content/uploads/jag-tog-en-bild.pdf

4 tips för ett snällare internet
1. Var kritisk
2. Ljug inte
3. Såra ingen
4. Säg till
Tillsammans mot näthat http://nohate.se
No hate speech movement

IT-verktyg i skolarbetet
*Evernote – synkar mot alla typer av enheter. Bra för anteckningar, lappar, kom-ihåg-saker m.m.
*Popplet – mindmaps, kan samarbeta och dela med sig
*Todaysmeet.com – ett enkelt utrymme där vi kan samarbeta eller chatta. Ett umtärkt verktyg vid tex klassråd
*TitanPad – som Google med upp till 16 personer som kan skriva samtidigt. Processkrivning
*Padlet.com – digital anslagstavla
*Kahoot – skapa Quiz som tex läxförhör. Skapa konto på http://www.kahoot.it

Upplevelsen av dagen är att den var intressant och verkligen meningsfull. Bra verktyg att arbeta med, bra frågor/frågeställningar att diskutera och hantera. Det som återstår för skolan är att ”ta hand om” den kunskap elevgruppen fått till sig och förmedla den vidare till pedagoger och övriga elever.

Är du intresserad av Telenor Surf Academy? Läs mer här
http://www.telenor.se/privat/om-telenor/hallbarhet/telenor-i-samhallet/surf-academy.html

Categories: IKT, iPad | Etiketter: , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Unikums Nyckelpersonsträff 2014

Stockholm,Lidingö 6-7 februari 2014

1506546_10152231894238679_313733081_n

Under två dagar kommer diskussioner, nätverkande och skoldebatter att föras med deltagare från ett stort antal andra kommuner i Sverige.

Wille Sandels, Läroverket – Gemensam karta ger större framgång
Individ-grupp-uppgift -> Relation (PGU) – pratade om metod för att utveckla samarbete. Anser att det är viktigt att koppla mål till kultur och relationer. Utbildning mycket viktigt, inte bara teknik. Skapa de bästa förutsättningarna för att skapa lärande. Viktigt med värderingar. Vi driver utvecklingen. Hur får man med sig alla på den rätta vägen? Success – failure!
Tydliggör roller, relationer och ömsesidiga förväntningar. Lägg ansvar på lägsta möjliga nivå.

Emma Rosén och Väst södra – UNIK MEET
Digitala UNIK MEET på facebook. (Unik Meet Grundskola & Unik Meet Förskola)

Öckerö, Falkenberg, Mölndal och Kungsbacka presenterade hur de planerade och genomförde Unik Meet. Även Ale, Alingsås, Lerum och Partille ingår i gruppen.

Jonas Ryberg, Från Nytt till Nytta
Exempel från Tuna skolområde.

Okonferens
Vi deltog i diskussioner om statistik för skolledare och kopplingar till Google.

Susanne Kjällander, forskare och lärarutbildare på Stockholms Universitet

Avhandling: ”Design for Learning in digital Learning Environments”

Från skolporten.se

”Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att eleverna självständigt designar sitt eget digitala material och att de inte barakommunicerar med språket utan egentligen ännu mer med gester, bilder, layout, ljud ochansiktsuttryck. Samtidigt är detta ett problem eftersom det lärande som eleverna visar uppmed just bilder, färger och ljudeffekter blir osynligt i skolans resultatmätningar.Ett annat viktigt resultat är att elever interagerar med varandra konstant och att de hjälpsåt självmant och ser arbetet i den digitala lärmiljön som ett kollektivt ansvar. Intressant är också att SO-ämnena får informella drag och att eleverna hela tiden skapar parallellalärvägar då de till exempel söker information på nätet. Den ena lärvägen representerar det som eleverna ska jobba med; det lärandet som initieras, uppmuntras och bedöms av läraren.Den andra lärvägen styrs av elevers egna intressen och den information de möter i det digitalagränssnittet. Detta lärande blir ett utökat lärande som hela tiden pågår under ytan.

– See more at: http://www.skolporten.se/forskning/intervju/digitalt-larande-syns-inte-i-resultatmatningar/#sthash.1mmuhH3l.dpuf

Material på UR:s webbplats.

vanligt att lärandet blir slumpmässigt. En ny generation – digital natives (2 parallella olika språk). Digitala pekplattor i förskolan – forskningsexempel. Pekplattorna har oftast haft en pedagogisk mening i undervisningen.

Appknapp.se – peka, lek
Plattan i mattan

Plattans design, det användarvänliga digitala gränssnittet erbjuder samarbete och interaktion.

5 steg till formativ bedömning som arbetssätt
Helena Wallberg Läroverket Unik
En anknytning och relation är grunden till att kunna ha en formativ bedömning

  1. Målformulering (övergripande)
  2. Självskattning och kamratbedömning (modell , kamratrespons)
  3. Strategier (hur ta sig från ett steg till ett annat)
  4. Förståelse
  5. Planera (aktivitet för bedömning)

Jag blåmarkerar det som är bra i en text som eleven har skrivit Sedan får eleven berätta för mig eller i grupp (som kamratbedömning), där de får tala om varför texten är blåmarkerade för att leta förstå kvaliteterna.

Istället för:
Hur går det? Går det bra? Vill du ha hjälp?
Prova istället:
Vad gör du nu? Hur har du tänkt fortsätta arbetet? Vilka källor var bäst och varför? Vad är du mest nöjd med hittills?

Tanum  satsar på iPads till de yngre barnen
Saker som är klara, som barnen är nöjda med sparas i DropBox. Eleverna har fått klara instruktioner att de inte får skriva något som går att härleda till sina kompisar eller till skolan. Detta för att förhålla sig korrekt till PUL.

Umeå presenterade sitt arbete med Google
https://sites.google.com/a/edu.umea.se/googleapps/home

Hands On – demonstrationer och diskussioner kring kommande modulen Åtgärdsprogram
Modulen är i utvecklingsskede och kommer nu starta i olika pilotprojekt.

Hands-on Mallar, resultat och statistik
På rektorsnivå kan man enkelt se:
Vilket material som är skapat på skolan? (Gå till Skolbanken och titta på Skapade i skolan)
Vilka bedömningsmatriser används på skolan?
Vilka klasser har haft vilken matris och vilka matriser har aktiviteter?

TIPS för pedagogen!
Om jag har en block-bedömning i åk1-3 i SO eller NO, så ligger den kvar fram till dess att jag förändrar den. Om jag i årskurs 4 och uppåt anger bedömning per ämne, så måste jag släcka ”insats krävs” lampan för block-bedömningen och det går att ändra till ingen bedömning är gjord.

Elev-ledda utvecklingssamtal – Exempel från Sollentuna kommun (Ida Rudin)

Berättade om varför de använde elev-ledda utvecklingssamtal. Ville få eleverna medvetna om sitt lärande och var man befinner sig nu och vad man är på väg. De skall byggas på delaktighet. I Unikum använde man ett digitalt stöd i förberedelserna. Bl.a tittande eleverna på trivsel, sitt egna lärande och ämnen, enskilt om mig och man tittar på en dagordning för samtalet. Läraren gick igenom en dagordning utifrån stödfrågor/punkter i en färdig mall. Förberedelser i IUP, omdömen, ämnen (GLUS-schema) och mina mål.

Eleven har sedan sitt samtal med sin förälder på egen hand i klassrummet. Det pågår flera samtal på samma gång. Läraren finns med som en resurs, hälsar välkommen och finns till hands om eleven behöver stöd i sitt samtal. När det är dags för eleven att skriva in överenskommelserna för samtalet i Unikum, då blir pedagogen delaktig och tittar igenom och godkänner.

Unikum används också till pedagogiska planeringar för att det ska bli ett levande verktyg.

Ida avslutar med att konstatera att verktyget Unikum hänger med i utvecklingen för skolan. Eleverna har blivit delaktiga och medvetna. Eleverna tycker att utvecklingssamtalet är det roligaste på hela terminen och är oerhört stolta över sitt genomförande. Föräldrarna är mycket nöjda och som pedagog lägger man mycket tid på förberedelser tillsammans med varje elev, men i gengäld genomförs alla samtal på två dagar (eftersom det är tre samtal som pågår samtidigt i klassrummet). Dessutom finns det ytterligare en vinstfaktor i att eleven själv håller i samtalet när eleven har ett annat modersmål än svenska.

http://www.skolfröken.se

Categories: Bedömning, IKT, Pedagogik | Etiketter: , , | Lämna en kommentar

Att jobba med Google Apps i iPad

Att jobba med Google Apps är fullt möjligt i din iPad. I nedanstående amerikanska Youtube-klipp får du några tips om hur du kan arbeta från din lärplatta.

 

Categories: Appar, Google, IKT, iPad, Pedagogik | Etiketter: , , , , , , | Lämna en kommentar

Blogg på WordPress.com.

Mitt Flippade Klassrum

"Education is not a preparation for life - education is life itself"

Omvärldsbloggen

IKT i skolan & förskolans värld

Logopeden i skolan

IKT i skolan & förskolans värld

Datastudion

IKT i skolan & förskolans värld

%d bloggare gillar detta: