Posts Tagged With: Skola24

NovaSoftwares användarträff mars 2014

Under två dagar hade vi förmånen att få träffa Nova Software och lyssna på deras visioner och tankar, liksom möjligheten att samtala och diskutera med användare i andra kommuner. Nyttigt och lärorikt!

Skola24 som Mobil-app

Det mest matnyttiga som jag fick med mig från träffen är den utvecklade mobilappen. Den finns för såväl iOS som för Android. Mer information och för testinloggningsuppgifter föl j denna länk

I mobilappen finns möjligheten att välja

 • Olika roller, utifrån de olika rollar man har i Skola24
 • Rapportera frånvaro (läraren kan rapportera frånvaro i dagsläget)
 • Rapportera flera elever samtidigt (det är fullt möjligt att markera flera elever och notera deras frånvaro samtidigt, under förutsättning att de har samma frånvaroorsak)
 • Schemavisning
 • Läsa Artiklar som har publicerats i Skola24 – Nyhetsflöde

Appen är inloggningsstyrd med samma inloggning som till skola24. Observera att föräldrar i nuläget inte kan registrera frånvaro i appen, utan de måste fortfarande ringa in frånvaro, alternativt logga in via webbläsaren.

Trendspaning – Nytt inom skolan (Ingrid Martens NovaSoftware)

Uppdraget att ”Minska lärarnas arbetsbelastning!”

Vad är det som ökat lärarnas arbetsbörda de senaste 20 åren?

 • Nya läroplaner/styrdokument
 • Ökad tid för konferenstid och samverkan
 • Ökad undervisningstid och fler elever
 • Ökning av administration utan att ngt tagits bort
 • Skriftliga omdömen
 • Nationella prov
 • IUP
 • Betyg i fler årskurser
 • Frånvarorapportering
 • Delta i stödutredningar
 • Skriva åtgärdsprogram
 • Anmälan och utredning av kränkande behandling

Larmrapporterna om följder av ökad arbetsbelastning – leder krav på åtgärder!

IT-stöd

Frågor att fundera över:
Varför upplever många IT-stöd som en belastning istället för avlastning?
Vad kan leverantören bidra med om vi som kund ger leverantören uppdraget?
Vad ska vi ha IT-stödet till?

Vad kan man förvänta sig av ett IT-stöd?

 • Enkelt (låg tröskel för användaren)
 • Snabbt (det man gör ofta ska gå fort)
 • Smart (återanvänd befintlig information)
 • Flexibelt (Annan personal än lärare kan bidra)
 • Korrekt (underlaget ska stämma med verkligheten)
 • Förberett (svarsalternativ hellre än fritext)
 • Minimalistiskt (skala bort allt onödigt, rikta informationen rätt)
 • Automatiskt (informationsflöde utan aktiv handledning)
 • Standardiserat (utvärdera undervisning och ta fram statistik)

Mervärde av Användarträffen

I övrigt gav Användarträffen en större inblick i programvaran NovaSchem och det har visat sig att det är otroligt komplext program och kan användas på många olika sätt. Allt ifrån det enkla att skapa ett papperschema, till att du med hjälp av tjänstefördelning och behörigheter kan få koll på exakt undervisningstid för respektive elev, liksom hur mycket av undervisningen som bedrivs av behöriga pedagoger. Dessutom har du möjligheten att styra programmet för såväl individuella grupper som för specifika salsbokningar för specifika lektioner. Så ett kraftfullt och bra verktyg för schemaläggare och rektorer för att få koll på att timplanen stämmer. För egen del känns det viktigt att försöka lägga ett riktigt schema för att få större förståelse och insikt i hur det fungerar och hur NovaSchem/Skola24 kan nyttjas ännu bättre som ett funktionellt IT-stöd.

Categories: Android, Appar, Fortbildning, IKT, Skola | Etiketter: , , , | Lämna en kommentar

Blogga med WordPress.com.

Mitt Flippade Klassrum

"Education is not a preparation for life - education is life itself"

Omvärldsbloggen

IKT i skolan & förskolans värld

Logopeden i skolan

IKT i skolan & förskolans värld

Datastudion

IKT i skolan & förskolans värld

%d bloggare gillar detta: