Posts Tagged With: Unikum

Liselotte Johansson, engagerad rektor Helsingborg

Frontkommuner i Helsingborg
______________________________________________

Nätverksträff 27-28 februari, -2014
Medverkande: Helsingborg, Halmstad, Jönköping, Kungälv, Skövde och Ängelholm

IMG_3648

Under första dagen presenterade Helsingborgs kommun lite om hur de implementerat lärplattform och hur de kombinerar olika verktyg. Vera från förskolan visade hur de utbildat och strukturerat upp arbetet med bl.a Fronter. Dagens behållning var att lyssna till Liselotte Johansson, en engagerad rektor i Helsingborgs kommun. Hon har med tydlighet och struktur implementerat såväl Fronter som Unikum på sin skola med lyckat resultat. De har byggt upp en organisation för att hantera verktygen på ett tillfredställande sätt för såväl personal som elever. Hon berättade tillsammans med sin IKT-pedagog om hur arbetet gått med Fronter men även hur hon som rektor använder verktyget. Dessutom pratade hon varmt om vilket stöd Unikum är för henne som rektor och poängterade åter hur man lyckas med detta och vilken stor nytta man kan ha av det och statistiken därifrån som rektor. Tydligt är att engagemanget, tydligheten och strukturen hos skolledaren påverkar resultatet. Liselotte föreläste även på ett uppskattat UnikMeet där Halmstad deltog 2012.

Mer kring nätverksträffen Läs mer

Categories: Fronter | Etiketter: , | Lämna en kommentar

Unikums Nyckelpersonsträff 2014

Stockholm,Lidingö 6-7 februari 2014

1506546_10152231894238679_313733081_n

Under två dagar kommer diskussioner, nätverkande och skoldebatter att föras med deltagare från ett stort antal andra kommuner i Sverige.

Wille Sandels, Läroverket – Gemensam karta ger större framgång
Individ-grupp-uppgift -> Relation (PGU) – pratade om metod för att utveckla samarbete. Anser att det är viktigt att koppla mål till kultur och relationer. Utbildning mycket viktigt, inte bara teknik. Skapa de bästa förutsättningarna för att skapa lärande. Viktigt med värderingar. Vi driver utvecklingen. Hur får man med sig alla på den rätta vägen? Success – failure!
Tydliggör roller, relationer och ömsesidiga förväntningar. Lägg ansvar på lägsta möjliga nivå.

Emma Rosén och Väst södra – UNIK MEET
Digitala UNIK MEET på facebook. (Unik Meet Grundskola & Unik Meet Förskola)

Öckerö, Falkenberg, Mölndal och Kungsbacka presenterade hur de planerade och genomförde Unik Meet. Även Ale, Alingsås, Lerum och Partille ingår i gruppen.

Jonas Ryberg, Från Nytt till Nytta
Exempel från Tuna skolområde.

Okonferens
Vi deltog i diskussioner om statistik för skolledare och kopplingar till Google.

Susanne Kjällander, forskare och lärarutbildare på Stockholms Universitet

Avhandling: ”Design for Learning in digital Learning Environments”

Från skolporten.se

”Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att eleverna självständigt designar sitt eget digitala material och att de inte barakommunicerar med språket utan egentligen ännu mer med gester, bilder, layout, ljud ochansiktsuttryck. Samtidigt är detta ett problem eftersom det lärande som eleverna visar uppmed just bilder, färger och ljudeffekter blir osynligt i skolans resultatmätningar.Ett annat viktigt resultat är att elever interagerar med varandra konstant och att de hjälpsåt självmant och ser arbetet i den digitala lärmiljön som ett kollektivt ansvar. Intressant är också att SO-ämnena får informella drag och att eleverna hela tiden skapar parallellalärvägar då de till exempel söker information på nätet. Den ena lärvägen representerar det som eleverna ska jobba med; det lärandet som initieras, uppmuntras och bedöms av läraren.Den andra lärvägen styrs av elevers egna intressen och den information de möter i det digitalagränssnittet. Detta lärande blir ett utökat lärande som hela tiden pågår under ytan.

– See more at: http://www.skolporten.se/forskning/intervju/digitalt-larande-syns-inte-i-resultatmatningar/#sthash.1mmuhH3l.dpuf

Material på UR:s webbplats.

vanligt att lärandet blir slumpmässigt. En ny generation – digital natives (2 parallella olika språk). Digitala pekplattor i förskolan – forskningsexempel. Pekplattorna har oftast haft en pedagogisk mening i undervisningen.

Appknapp.se – peka, lek
Plattan i mattan

Plattans design, det användarvänliga digitala gränssnittet erbjuder samarbete och interaktion.

5 steg till formativ bedömning som arbetssätt
Helena Wallberg Läroverket Unik
En anknytning och relation är grunden till att kunna ha en formativ bedömning

  1. Målformulering (övergripande)
  2. Självskattning och kamratbedömning (modell , kamratrespons)
  3. Strategier (hur ta sig från ett steg till ett annat)
  4. Förståelse
  5. Planera (aktivitet för bedömning)

Jag blåmarkerar det som är bra i en text som eleven har skrivit Sedan får eleven berätta för mig eller i grupp (som kamratbedömning), där de får tala om varför texten är blåmarkerade för att leta förstå kvaliteterna.

Istället för:
Hur går det? Går det bra? Vill du ha hjälp?
Prova istället:
Vad gör du nu? Hur har du tänkt fortsätta arbetet? Vilka källor var bäst och varför? Vad är du mest nöjd med hittills?

Tanum  satsar på iPads till de yngre barnen
Saker som är klara, som barnen är nöjda med sparas i DropBox. Eleverna har fått klara instruktioner att de inte får skriva något som går att härleda till sina kompisar eller till skolan. Detta för att förhålla sig korrekt till PUL.

Umeå presenterade sitt arbete med Google
https://sites.google.com/a/edu.umea.se/googleapps/home

Hands On – demonstrationer och diskussioner kring kommande modulen Åtgärdsprogram
Modulen är i utvecklingsskede och kommer nu starta i olika pilotprojekt.

Hands-on Mallar, resultat och statistik
På rektorsnivå kan man enkelt se:
Vilket material som är skapat på skolan? (Gå till Skolbanken och titta på Skapade i skolan)
Vilka bedömningsmatriser används på skolan?
Vilka klasser har haft vilken matris och vilka matriser har aktiviteter?

TIPS för pedagogen!
Om jag har en block-bedömning i åk1-3 i SO eller NO, så ligger den kvar fram till dess att jag förändrar den. Om jag i årskurs 4 och uppåt anger bedömning per ämne, så måste jag släcka ”insats krävs” lampan för block-bedömningen och det går att ändra till ingen bedömning är gjord.

Elev-ledda utvecklingssamtal – Exempel från Sollentuna kommun (Ida Rudin)

Berättade om varför de använde elev-ledda utvecklingssamtal. Ville få eleverna medvetna om sitt lärande och var man befinner sig nu och vad man är på väg. De skall byggas på delaktighet. I Unikum använde man ett digitalt stöd i förberedelserna. Bl.a tittande eleverna på trivsel, sitt egna lärande och ämnen, enskilt om mig och man tittar på en dagordning för samtalet. Läraren gick igenom en dagordning utifrån stödfrågor/punkter i en färdig mall. Förberedelser i IUP, omdömen, ämnen (GLUS-schema) och mina mål.

Eleven har sedan sitt samtal med sin förälder på egen hand i klassrummet. Det pågår flera samtal på samma gång. Läraren finns med som en resurs, hälsar välkommen och finns till hands om eleven behöver stöd i sitt samtal. När det är dags för eleven att skriva in överenskommelserna för samtalet i Unikum, då blir pedagogen delaktig och tittar igenom och godkänner.

Unikum används också till pedagogiska planeringar för att det ska bli ett levande verktyg.

Ida avslutar med att konstatera att verktyget Unikum hänger med i utvecklingen för skolan. Eleverna har blivit delaktiga och medvetna. Eleverna tycker att utvecklingssamtalet är det roligaste på hela terminen och är oerhört stolta över sitt genomförande. Föräldrarna är mycket nöjda och som pedagog lägger man mycket tid på förberedelser tillsammans med varje elev, men i gengäld genomförs alla samtal på två dagar (eftersom det är tre samtal som pågår samtidigt i klassrummet). Dessutom finns det ytterligare en vinstfaktor i att eleven själv håller i samtalet när eleven har ett annat modersmål än svenska.

http://www.skolfröken.se

Categories: Bedömning, IKT, Pedagogik | Etiketter: , , | Lämna en kommentar

Blogga med WordPress.com.

Mitt Flippade Klassrum

"Education is not a preparation for life - education is life itself"

Omvärldsbloggen

IKT i skolan & förskolans värld

Logopeden i skolan

IKT i skolan & förskolans värld

Datastudion

IKT i skolan & förskolans värld

%d bloggare gillar detta: