TorgIT

Här är programmet till TorgIT!

Den 15 november 2018 är det dags igen på Kärnhuset. Från kl 14.30 bjuder vi på fika och 15.00 startar det första seminariet. Dagen avslutas ca kl 18.00.

TorgIT är en mötesplats med fokus på lärande med hjälp av digitala verktyg inom förskola, fritidshem och skola i Halmstads kommun. TorgIT bygger på ett antal 30-minuters seminarier där olika delar av vår verksamhet sprider goda exempel på hur den digitala tekniken kan utveckla och effektivisera lärande. Detta för att inspirera andra kollegor kring digitala verktyg och bidra till fortsatt utveckling inom Halmstads förskolor och skolor. Du får en möjlighet att lära av andra och göra det till ditt eget.

Denna gång riktar vi även några seminarier speciellt till dig som skolledare och chef i våra verksamheter.

Programtider på TorgIT, 15/11 2018

 

Programtider 15 nov

 

Seminarie

Beskrivning


För dig som chef/skolledareKommunicera effektivare med hjälp av TEAMS
Jag kommer att visa hur en organisation kan lösa mindre och större problem på ett effektivare sätt med hjälp av TEAMS. Jag kommer även att prata om hur TEAMS kan bli ett viktigt verktyg i en organisations lärande och utveckling.
Dick Hero, rektor Furulundskolan
 

För dig som chef/skolledare/pedagog
GDPR i förskola & skola

GDPR – Inom barn- och ungdomsförvaltningens verksamhet hanteras människors personuppgifter i omfattande volym och på olika sätt.
Därför kommer den nya lagstiftningen (GDPR) också att påverka majoriteten av alla medarbetare.
På detta seminarium får du veta mer hur just du ska förhålla dig till GDPR i ditt arbete.
Jan Nilsson, IT-utvecklare Kvalitetsavdelningen

För dig som chef/skolledare
Medarbetarssamtal i Unikum
Presentationen kommer att handla om erfarenheter och reflektioner av att använda Unikum som verktyg för medarbetarsamtal.
Jag kommer att lägga tyngdpunkt på varför använda unikum för medarbetarsamtal och vad det har gett mig och mina medarbetare. Eftersom jag själv inte är bäst på att skapa samtalsmallar eller bygga grupper kommer jag inte prata så mycket om just detta. Här kommer jag att hänvisa till det stöd jag som chef fått.
Mattias Hoffert, chef Forsknings- och utvecklingsavdelningen
 

För dig som chef/skolledare
Framgångsfaktorer med digitala verktyg och Unikum

Framgångsfaktorer ur en Förskolechefs perspektiv – Hur skapar man möjligheter för pedagogerna ? Framgångsfaktorer ur ett pedagogperspektiv – Hur skapar vi möjligheter för barnen ?
Yvonne Berg Bengtson, förskolechef Furulunds vo, Helene Mathisson, förskollärare Laxön
 

Språkutveckling med hjälp av IKT och TAKK

Vi vill presentera hur vi arbetar med TAKK och IKT (In Print, Ritade tecken, Programmering, iPads, mm)
Marina Brkic, förskollärare Ringblomman och Kerstin Bjärnstedt, speciallärare Andersbergs vo
 

Förhållningssätt och digitalisering i förskolans nya läroplan

OBS! En timme!

Utifrån skrivningarna i förskolans nya läroplan bjuda in till ett samtal kring betydelsen av pedagogers förhållningssätt till digitaliseringen. Samtalet kommer också lyfta fram de olika aspekterna av digital kompetens som ligger bakom skrivning i läroplanen om adekvat digital kompetens.
Johnny Stenberg, förskollärare Fyllinge

Att göra barnen medvetna om sina digitala dokumentationer och det etiska perspektivet
En föreläsning om barnens digitala dokumentationer.  Hur fotograferar barnen och hur undervisar vi kring etik. Detta är en fråga som ligger i tiden ur många perspektiv.
Magdalena Sällström och Anna Florén, förskollärare Laxön
 

Matteappen

 

Jag kommer att ge en kort genomgång av vad Matteappen är samt visa på resultat och hur jag jobbar med appen i skolan.  Du får testa matteappen själv, göra uppgifter osv.
Elin Sandström, lärare Brunnsåker
Purple Pen – Lägga orienteringsbanor digitalt Jag kommer att visa på hur man kan lägga orienteringsbanor digitalt.
Mikael Lundqvist, utvecklare inriktning utepedagogik Kärnhuset
 

Digitalt stöd för språk-, läs- och skrivutveckling (Chromebook)

Visning av digitala verktyg för Chromebook, såsom talsyntes, diktering, rättstavning, Inlästa läromedel, digitala ordböcker mm.
Johanna Kristensson, Leg logoped & språk-, läs- och skrivutvecklare Kärnhuset

Digitalt stöd för språk-, läs- och skrivutveckling (iPad)
Visning av digitala verktyg för iPad, såsom talsyntes, diktering, rättstavning, Inlästa läromedel, digitala ordböcker mm.
Johanna Kristensson, Leg logoped & språk-, läs- och skrivutvecklare Kärnhuset
 

Individuellt arbete med SharePoint och Chromebooks

 

Vi kommer att visa hur vi arbetar med eleverna individuellt utifrån våra planeringar med SharePoint och egna Chromebooks. Grundtanken är att möta eleven på deras nivå och hitta rätt nivå på undervisningen för att utvecklas. Vi arbetar med elever i åk 4-5 men tror att detta fungerar att applicera för både yngre och äldre elever.
Freddy Pettersson och Hannes Lago Unnestam, lärare Snöstorpskolan
 

 

Praktiska exempel på programmering i matematik, teknik och fysik åk 7-9

 

Jag visar några exempel på lektionsupplägg från undervisning i programmering i matematik, teknik och fysik.
Även hur jag ämnesintegrerat teknik, matte, biologi och fysik genom uppgifter där eleverna fått tillämpa vissa specifika ämneskunskaper de precis lärt sig, men i ett nytt konkret praktiskt sammanhang, i ett annat ämne.
Detta för att fördjupa elevernas förståelse, skapa relevans och synliggöra syftet med varför det är bra att kunna det de lärt sig, samt hur programmering kan användas för att lösa problem.
Dokumentation, labbrapporter, kommunikation, kollaboration och bedömning av elevernas kunskaper har skett med hjälp av olika digitala verktyg.
Jag kommer visa hur vi använt en del material vi lånat från KomTek i Halmstad som t ex Micro:bit, Sphero SPRK+ m.m.
Niclas Ekholm, lärare Getingeskolan

Digital läsning och digital läsförståelse – vad innebär det?
Vad är digital läsning och vad innebär digital läsförståelse i ett vidgat textperspektiv?
Vad innebär det för eleven och vad innebär det för min undervisning?
Erica Eklöf, språk-, läs- och skrivutvecklare Kärnhuset
 

 

Loops

 

Inom BUF har vi licens på Loops. Loops är ett läromedel där lärare bygger och delar innehåll med varandra. Innehållet paketeras i lärloopar som till utseendet liknar en tankekarta fylld med innehåll och uppgifter. Eleverna arbetar både enskilt och tillsammans i gruppen med innehållet i tankekartan.Som lärare i Loops kan du välja att använda andras färdiga lärloopar från Loops stora bibliotek.
Där finns loopar för alla ämnen och årskurser från 1-9. Du kan också välja att remixa lärloopar som andra har byggt så att de bättre passar din undervisning, eller att du bygger egna ifrån grunden i din egen Loopsverkstad. Om du vill kan du dela med dig av de lärloopar du själv byggt i Loops gemensamma bibliotek så att andra lärare kan använda dem. Alla lärloopar i biblioteket är kvalitetssäkrade och kopplade till läroplanen.
Jonathan Lindström, Lin Education
 

Använd Unikum ”rätt” – skippa dubbelarbetet

Jag visar hur du som lärare kan använda Unikum som en röd tråd genom Planering – Uppgifter – Bedömningsmatriser – Kunskaper.
Dokumentera och reflektera direkt i Unikum. Spara tid och öka kvaliteten.
Fredrik Larvall, lärare Kattegattgymnasiet
 


Robot City, grundläggande programmering i matematik

 

Under workshopen kommer du att få följa med på en resa till Robot City där robotar blivit inlåsta i Programmeringsgrottan utav det elaka monstret Monsteralia. Varje robot sitter inlåst i en cell med kodlås. För att få tillgång till koderna behöver vi lösa problem. Du får bl.a. vara med om att leta mönster i Maskinen Mortens mage, följa villkor i Flyktvägen och dansa Robotdans utifrån stegvisa instruktioner. Under workshopen visar vi på hur man på ett enkelt och lustfyllt sätt kan introducera programmering i matematikundervisningen, utan dator.
Monika Helgesson och Ingela Sandberg, förstelärare Åledskolan
 

Hur möter vi nya läroplanen som faktiskt redan är gällande?

 

En kort information om lånematerial och handledningar för både elev och lärare i ex. programmering och CAD, nätverk för lärare som undervisar i teknik (åk 7-9) och hur KomTek kan stötta och hjälpa till så att det blir roligt och så enkelt som möjligt för både läraren och eleverna att arbeta efter den nya läroplanen.
Martina Finér, utvecklingsansvarig programmering

Nyheter i Unikum
Vi går igenom nyheter i Unikum såsom meddelanden, kom ihåg, Unikum familj och namnbytet av blogg mot lärlogg.
Lina Magnusson, utvecklare inriktning IT och lärande Kärnhuset
NYTT!

Pedagogiskt leda elever i Halmstad Lärplattform

Jag kommer visa hur jag med hjälp av Unikum, Office365 och Skola24 pedagogiskt leder eleverna i sin utbildning med tydlig struktur. Jag har även skapat hjälpmanualer utifrån elevperspektiv och chromebook för att stötta eleverna i användandet.
Philip Zivkovic, förstelärare Sannarpsgymnasiet
 

 

Annonser

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Mitt Flippade Klassrum

"Education is not a preparation for life - education is life itself"

Omvärldsbloggen

IKT i skolan & förskolans värld

Logopeden i skolan

IKT i skolan & förskolans värld

Datastudion

IKT i skolan & förskolans värld

%d bloggare gillar detta: