TorgIT

Lokaler och tider klara för TorgIT!

Den 4 april 2019 är det dags igen på Kärnhuset. Från kl 14.30 bjuder vi på fika och 15.00 startar det första seminariet. Dagen avslutas ca kl 17.00.

TorgIT är en mötesplats med fokus på lärande med hjälp av digitala verktyg inom förskola, fritidshem och skola i Halmstads kommun. TorgIT bygger på ett antal 30-minuters seminarier där olika delar av vår verksamhet sprider goda exempel på hur den digitala tekniken kan utveckla och effektivisera lärande. Detta för att inspirera andra kollegor kring digitala verktyg och bidra till fortsatt utveckling inom Halmstads förskolor och skolor. Du får en möjlighet att lära av andra och göra det till ditt eget.

Anmäl dig här senast 1 april
Antal platser är begränsade

Tider och lokaler på TorgIT, 4 april 2019

 

lokaler bild

Beskrivning av seminarierna hittar du här nedan.

Seminarie

Beskrivning

Videor i undervisningen: halv-flippat klassrum

Kl 16.30-17.00
Lokal Hörsalen

Hur jag, som musiklärare, spelar in instruktionsvideor till mina elever, och gör de tillgängliga under lektionstid. Eleverna är vana att använda videor i deras vardagsliv. Visuellt stöd gör mina instruktioner tydligare och hjälper alla elever att utveckla och visa sitt bästa, samtidigt som jag som lärare få mer tid att hjälpa och stödja. Jag kommer att visa först hur man kan spela in enkla videor i iPad, och sedan demonstrerar hur långt det kan gå med ett redigeringsprogram.
Nicolas Comesse, musiklärare Furulundsskolan
IST-medgivande – så fungerar det

Kl 15.00-15.30 och
Kl 15.45-16.15
Lokal Lyan

Visar hur IST-medgivande fungerar både ur vårdnadshavares och pedagogernas perspektiv. Möjlighet till att aktivera skol-id som är en inloggningsmetod till IST-medgivande kommer att finnas (har man iPad är det bra om man laddat ner appen skolid ifrån apps@work).
Lotta Fredin och Michaela Stenström, BUF
Loops

Kl 16.30-17.00
Lokal Musteriet

Vi kommer visa hur man med hjälp av Loops kan jobbar digitalt i alla ämnen, även estetiska ämnen som slöjd. Loops är en digital plattform där man på ett strukturerat och tydligt sätt kan förmedla allt ifrån beskrivningar och faktatexter till detaljerade bilder på exempelvis slöjdspecifika material och redskap. Med hjälp av Loops olika funktioner kan man bygga sin lektion på ett mer ”spelifierat” sätt och som bonus blir Loops den perfekta extraläraren som kan behövas i klassrummet ibland.
Sandra Hallner Lok, Martina Bystedt och Annelie Lerner, lärare Jutarumsskolan
Fördelen av att smutsa ner era digitala händer

Kl 15.00-15.30
Lokal Bakfickan

I mitt seminarium kommer jag diskutera hur en snabbt svängande digital värld kräver en vilja av att hugga in och smutsa ner sina digitala händer. Med konkreta exempel illustrerar jag hur vi på fritids arbetar för att främja en digital miljö.
Erik Eriksson, idrottspedagog Jutarumsskolans fritids
Att leda effektivt vid utvecklingssamtal – systematiska kommentarer

Kl 15.00-15.30
Lokal Musteriet

Seminariet kommer bygga på hur du leder elever och vårdnadshavare effektivt i Unikum vid det ämne/kurs som du har eleven i.
• Synliggöra standardiserade kommentarer
• Ge förutsättningar för ett lärande
• Anpassningar i undervisningen.
Philip Zivkovic, förstelärare Sannarpsgymnasiet
Pilar, robotar och allt där emellan

Kl 15.45 -16.15
Lokal Aulan

En presentation om hur vi på Fyllinge förskola jobbar med programmering tillsammans med 4-6-åringarna. Hur programmering i förskolan både kan vara mål och medel.
Johnny Stenberg, förskollärare Fyllinge förskola
Att koppla Polyglutt – (digitala inläsningstjänster) till Läslyftet

Kl 16.30-17.00
Lokal Drivbänken

På Laxöns Förskola har vi arbetat med:
– Hur kopplar vi Läslyftets texter i  modulen
– Flera språk i barngruppen med  Polyglutt som ett digitalt verktyg för att nå flera barn.
Magdalena Sällström och Helene Mathisson, förskollärare Laxöns förskola
SharePoint blir Teams

Kl 16.30-17.00 och
Kl 17.15-17.45
Lokal Aulan

Microsofts utveckling har gjort att vi kommer att fasa ut våra SharePoint-ytor för att växla över till det moderna och kommunikationsvänliga Teams. Vad är Teams? Hur fungerar Teams och vad innebär bytet för dig som personal? Seminariet riktar sig såväl till förskola som skola
Jennie Gustafsson, utvecklare IT och lärande FoU Kärnhuset
Hur möter vi barns erfarenheter av digitala medier i förhållande till normer och värden?

Kl 15.00-15.30
Lokal Hörsalen

Barn exponeras till en allt mer ökande mängd olika innehåll via digitala medier idag, från spel till filmklipp på Youtube till social medier.
Tendensen är även att fler yngre barn spenderar tid framför skärmar, med varierat innehåll utifrån åldersanpassning och lämplighet.
Vad är vårt ansvar som professionella, i synnerhet då vi inte har insyn i barns aktiviteter på digitala medier utanför förskolan och skolan? Vad behöver vi veta och hur skall vi agera? Vilka risker kan vi identifiera?
Ett tillfälle att samtala om frågor som uppstår kring barns användande av digitala medier samt hur det kan ta sig uttryck i det sociala samspelet i förskola och skola.
Maria Seger, utvecklare jämställdhet FoU Kärnhuset
Sociala medier som mötesplats – snap, insta, tiktok… självklart för våra ungar men vad behöver vi vuxna veta och ha koll på?

Kl 15.45-16.15
Lokal Hörsalen

Sociala medier är ett självklart och naturligt kommunikationsmedel för de flesta barn och unga idag. Behöver vi ha koll på vad som händer på sociala medier? Det handlar om allt från kränkningar till att lägga ut privata saker som väcker både känslor och oro. Ett tillfälle att lyfta frågor och funderingar kring hur vi närmar oss barn och elevers användande av digitala medier utifrån flera perspektiv.
Maria Seger, utvecklare jämställdhet FoU Kärnhuset
Kommunlicenser och verktyg för iPad

Kl 15.00-15.30
Lokal Drivbänken

Workshop med genomgång av olika program och funktioner för iPad för elevernas språk-, läs- och skrivutveckling. Visning av bl.a. talsyntes, rättstavningsprogram, diktering, inlästa läromedel etc.
Johanna Kristensson, Leg logoped & språk-, läs- och skrivutvecklare FoU Kärnhuset
Kommunlicenser och verktyg för Chromebook

Kl 15.45-16.15
Lokal Bakfickan

Workshop med genomgång av olika program och funktioner för Chromebook för elevernas språk-, läs- och skrivutveckling. Visning av bl.a. talsyntes, rättstavningsprogram, diktering, inlästa läromedel etc. Johanna Kristensson, Leg logoped & språk-, läs- och skrivutvecklare FoU Kärnhuset

 

Robot City, grundläggande programmering i matematik F-4

Kl 16.30-17.00
Lokal Lyan

Under workshopen kommer du att få följa med på en resa till Robot City där robotar blivit inlåsta i Programmeringsgrottan utav det elaka monstret Monsteralia. Varje robot sitter inlåst i en cell med kodlås. För att få tillgång till koderna behöver vi lösa problem. Du får bl.a. vara med om att leta mönster i Maskinen Mortens mage, hämta vatten till hundbadet utifrån koder, följa villkor i Flyktvägen och dansa Robotdans utifrån stegvisa instruktioner. Under föreläsningen visar vi på hur man på ett enkelt och lustfyllt sätt kan introducera programmering utifrån en ramberättelse i matematikundervisningen. Monika & Ingela har skrivit lärarhandledningen Robot City, Grundläggande programmering i matematik” som ges ut av Natur och Kultur.  Boken trycks nu i sin andra upplaga och ska översättas till norska.
Monika Helgesson och Ingela Sandberg, förstelärare Åledskolan
Arbeta i Unikum och skippa dubbelarbetet

Kl 16.30-17.00
Lokal Bakfickan

Jag visar hur jag använder Unikum för att dokumentera, reflektera och bedöma.
Fredrik Larvall, lärare Kattegattgymnasiet
Digitala resurser som lyfter undervisningen

Kl 15.45-16.15
Lokal Drivbänken

Jag dukar upp ett smörgåsbord av digitala möjligheter för både musikundervisning och andra ämnen.
Rickard Carlsson, musiklärare Östergårdsskolan/ Halmstads Musikklasser
Studi.se

Kl 15.00-15.30
Lokal Aulan

Studi.se är framtaget i syfte att stödja ett mångspråkigt, multimodalt lärande som skapar förutsättningar för en mer jämlik och inkluderande skola för alla, från första dagen. BUF erbjuder grundskolorna en kommunlicens för studi.se. Det är främst framtaget för elever i årskurserna 4-9.
Fredrik kommer att visa hur studi.se är uppbyggt och även finnas på plats för att svara på frågor.
Fredrik Hermansson, Studi.se
Programmering som mål, programmering som medel

Kl 15.45-16.15
Lokal Musteriet

Om programmering som ett verktyg för lärande och inte bara en särskild kunskap. Hur används programmering för att förbättra och utveckla undervisningen i skolan? Åk 4-6.
Martina Finér, KomTek

 

Annonser

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Mitt Flippade Klassrum

"Education is not a preparation for life - education is life itself"

Omvärldsbloggen

IKT i skolan & förskolans värld

Logopeden i skolan

IKT i skolan & förskolans värld

Datastudion

IKT i skolan & förskolans värld

%d bloggare gillar detta: